(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní si žádá vystoupit paní poslankyně Langšádlová za TOP 09 a je to zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Budu velmi stručná, protože kolegové by rádi ještě projednali další bod. Chtěla bych vyjádřit, že přestože je to velmi zlomové rozhodnutí jak z hlediska vlastních příjmů Evropské unie, tak i z hlediska zadlužení, tak my žijeme ve velmi výjimečné situaci. Ta krize, ke které jsme se dostali, bude pro nás příležitostí jenom tehdy, pokud budeme nadále jako evropské země konkurenceschopné, pokud budeme jako evropské země dobře investovat do oblastí, jako je digitalizace, vzdělání, věda, výzkum. Jsem přesvědčena, že cesta, kterou se Evropská komise a další evropské státy, a my samozřejmě taky, vydávají, je cestou správnou a chtěla bych tyto kroky podpořit. Ale budu velmi stručná, protože kolegové chtějí navázat dalšími body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pan poslanec Benešík. Prosím. A pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Jenom velmi stručně. O té půjčce, o tom balíku, prostě rozhodly členské státy, abychom si dokázali představit, kdo je to Evropská unie. Byli to premiéři vlád členských států, každý měl právo veta. Nikdo to neudělal, dohodli se takto. S tím už my nic neuděláme. Důležité ale je, jaké bude provedení a jak ty prostředky využijeme. Já jsem tady četl, kde vidím slabá místa, a doufám, že vláda nejenom výtky Benešíka, ale zejména všech entit, které jsem jmenoval, od Hospodářské komory po odbory, bude reflektovat, abychom ty peníze využili dobře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Skopeček: Zareaguji na svého předřečníka. Má jednu pravdu v tom, že o tom rozhodovali premiéři členských zemí. S tím souhlasím. Také proto říkám, že náš premiér v tom selhal, protože při tak revolučních věcech, jako jsou nové daně Evropské unie, jako je nově možnost se ze strany Evropské unie zadlužovat, si mohl vyjednat něco důležitého pro Českou republiku, jako je zařazení jaderné energie mezi bezemisní limity. Neudělal nic. V Poslanecké sněmovně si nechal dát slabý mandát. Hlasovali jsme o tom, že nemá schválit a nemá souhlasit se společnými evropskými daněmi. KDU-ČSL ho tenkrát v tomto podpořila a slabý mandát schválila. Takže jsme ve výsledku... následek toho je, že premiér nic nevyjednal a Česká republika, respektive parlament to po něm ani díky většině z vás nechtěl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř. Je to zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se také v krátkosti vyjádřil. Ono už tady dost argumentů zaznělo. Ale vezměte si, plán na obnovu válkou zdevastovaných ekonomik v roce 1948, takzvaný Marshallův plán, představoval finanční objem na dnešní ceny zhruba 200 miliard dolarů. To si vážně myslíte, že ten Evropský fond, který má čítat téměř čtyřnásobek této sumy, to znamená téměř čtyři Marshallovy plány, že opravdu je na boj s covidem? Není to spíš sanace ekonomik, které prostě nefungují? Opravdu se potřebujeme tímhle způsobem zadlužit a aby se z Evropské unie stala unie dluhová? Protože my všichni budeme za ty dluhy ručit. Budou se vybírat společné daně. Tady to jsou základy evropského superstátu, nic jiného to není. Evropská unie se nemá zadlužovat, my nemáme ručit za evropské dluhy. Je to nesmysl a je potřeba to odmítnout. Ano, naše vláda, pan premiér selhali ve vyjednávání. Je to hanebnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nemám tady žádné přihlášky. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova? Paní poslankyně? Pan zpravodaj? (Ne). Takže přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám nikoho přihlášeného. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není.

Budeme hlasovat o usnesení. Chci se zeptat poslanců, zdali vědí, o jakém usnesení budeme hlasovat. (Všeobecné ne.) Nevíme. Poprosím pana zpravodaje, jestli by ho ještě... (Zpravodaj reaguje z místa.) Vy jste mi ho dal? Tak já ho přečtu. (Žádost o odhlášení.) Tak já to přečtu a pak odhlásím. Nebo já to udělám najednou, já jsem vlastně multifunkční. (Pobavení v sále.) Já vás odhlásím, zároveň se přihlasme.

 

Hlasovat se bude o usnesení ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci Ministerstva financí ČR k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni." Ještě dobíhají poslanci, vidím skrz otevřené dveře. Dáme jim prostor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přihlášeno 88 poslanců, pro 68, proti 19. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Prosím? (Poslanec Benešík žádá, aby se hlasovalo o jeho usnesení.) Já vás teď neslyším. Pardon? Aha. Proto jsem se ptal, jestli někdo vystupuje v podrobné rozpravě. (Reakce poslance Benešíka.) No, v podrobné rozpravě... Tak jsem se ptal. Ještě jsem se rozhlížel po sále. No tak vy jste ho načítal tedy... No tak jo, když už jste ho jednou načítal v obecné rozpravě... Dobře, dobře. Tak nám ho ještě jednou přečtěte a budeme o něm taky hlasovat. Ale už jste ho načetl jednou v obecné rozpravě, takže to není problém.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Ano. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby poskytla dostatečný čas pro řádné vypořádání připomínek a návrhů ze strany sociálních partnerů, nevládních organizací a dalších dotčených subjektů před schválením Národního plánu obnovy ve vládě."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozumíme, o čem budeme hlasovat?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 66, přihlášeno 91 poslanců, pro 31, proti žádný. Návrh usnesení nebyl schválen. Tím pádem končím tento bod.

 

A teď máme pevně zařazený bod. Cože říkáte? Ne? Cože? (Reakce v sále. Poslanec Munzar gestikuluje u zpravodajského stolku.) No tak jasně. Já jsem se teď chtěl zeptat do sálu, jestli zahájíme na ty tři minuty. Takže zahájíme. Já jsem neříkal, že začínám pevně zařazený bod za tři minuty. Ani jsem nevyhlašoval pauzu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu.

 

303.
Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb.,
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů
(zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1126/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1126/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuju. Mám málo času, takže rychle. Dnes končí lhůta pro přechod z volné živnosti na vázanou pro realitní makléře. Jedním ze způsobů, jak mohli naplnit kvalifikační předpoklady, bylo složení odborných zkoušek. Vzhledem ke covidové situaci se ty zkoušky bohužel nemohly provádět, proto mnoho realitních makléřů nemohlo ty zkoušky udělat. My jsme jednou už tu lhůtu prodlužovali, i proto jsme připravili tuto novelu zákona. Bohužel po upozornění legislativy, protože lhůta končí dnes, nemůžeme dnes schválit prodloužení lhůty, protože by to byla zakázaná retrospektiva. Proto žádám, aby se to neprojednávalo v režimu 90, ale abychom to projednali ve standardním režimu se zkrácenou lhůtou na projednání ve výborech na 14 dnů, abychom mohli připravit alternativní text, který naplní vlastně to prodloužení lhůty, ale trochu jiným způsobem, než tak jak je navrženo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Bláha. A upozorňuji, že v 15.30 máme pevně zařazený bod. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP