Stenografický zápis 20. schůze, 2. listopadu 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Marek Benda


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. /sněmovní tisk 302/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Petr Pávek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Ventruba
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Věra Procházková
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Ondřej Profant
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Pávek


42. Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení

Poslanec Karel Rais
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


78. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marek Benda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Milan Feranec
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Beitl
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek


16. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jiří Běhounek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Běhounek
Poslankyně Věra Kovářová


10. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 13.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP