Stenografický zápis 19. schůze, 3. října 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Zbyněk Stanjura


120. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ - třetí čtení

Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Petr Třešňák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Kamal Farhan
Poslankyně Eva Matyášová
Poslanec Petr Pávek
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Jiří Kobza
Senátorka Alena Dernerová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Pastuchová


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Kamal Farhan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Kamal Farhan


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Chvojka


7. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Novák
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Lucie Šafránková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jiří Bláha


135. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Martin Kolovratník


135. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


7. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kupka
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Karel Rais
Poslanec Karel Krejza
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 15.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Petr Sadovský
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Taťána Malá
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jan Farský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Benda
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Jana Levová
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Levová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Farský


14. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze skončila v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP