Stenografický zápis 29. schůze, 16. června 2015

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Lank
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Černoch


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Daniel Korte
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Ivan Gabal
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 15.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


16. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Zahradník


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Josef Kott
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Kott
Poslanec Josef Nekl


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Volný
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Volný


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Volný
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec František Laudát
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Roman Kubíček


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


148. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA /sněmovní tisk 472/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Chalupa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 19.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.12 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát


150. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015 /sněmovní tisk 511/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec David Kádner
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP