(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pokud se dorovnává krajům, tak ve stejné logice toho, co říkal pan předseda Votava, by se mělo dorovnat obcím, protože to šlo spolu ruku v ruce. V okamžiku, kdy došlo ke zvýšení DPH ve vztahu k důchodové reformě, tak se krajům i obcím řeklo: Kraje a obce, odpusťte, ale vy se nepodílíte na penzijním účtu, a proto tento nárůst bude výlučně ve prospěch státního fiskálu. A upravil se koeficient u obcí a u krajů. Krajům se to teď takzvaně dorovnává, ale obcím nikoliv? To je za prvé nefér a za druhé, pokud hovoříte o narovnávání, že to dostáváte zpátky, tak pevně doufám, že spolu se zrušením druhého pilíře vrátíte DPH zpět do toho stavu, ze kterého my jsme ho zvedali, protože to prostě souviselo s penzijní reformou a s penzijním pilířem - jestli si chcete povídat o dorovnávání a o tom, že něco s něčím souviselo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejdřív krátká poznámka k vystoupení předsedy rozpočtového výboru. Tak kdybychom nic nenavyšovali a nic pro kraje neměnili, tak nemáme návrh zákona. Takže jim navyšujeme příjmy. Mluvil o tom pan kolega Kalousek. Krajům zůstaly de facto stejné příjmy v absolutních hodnotách. Je pravda, že procentní podíl se zmenšil, ale v absolutních hodnotách ta čísla zůstala stejná. Pokud se podíváte, jaké byly příjmy např. z DPH u krajů, tak už v roce 2014 se nakonec navýšily. To ta důvodová zpráva ještě neobsahuje, nicméně ze závěrečného účtu je to už úplně jasné.

My jsme to říkali už na rozpočtovém výboru. Je to takový hezký předvolební dáreček sociálně demokratickým hejtmanům. To, že to chce nejsilnější vládní strana - já se nedivím. Letos kraje poprvé dostaly peníze na dvojky a trojky, což je první dáreček, aby se dělala dobře kampaň. Uvidím ta hesla. A myslím, že se nebudu lišit od reality, když druhá největší vládní strana v mnohých krajích povede kampaň pod heslem: vyžeňme ty sociální demokraty. Minimálně v některých krajích se k tomu už vaši regionální představitelé takhle stavějí a už tu kampaň rok předem takhle vedou. A vy jim současně posíláte dárečky, aby mohli ty peníze utrácet. Proč ne?

Nicméně pan ministr financí na Svazu měst a obcí říkal: Vy, obce, hospodaříte dobře, vám nepřidáme. Těm krajům se tak úplně nevede, aby dobře hospodařily, tak těm přidáme. Tak si sami řekněme, jestli je to ten správný přístup, přidávat těm, kteří hospodaří hůře. A vzpomeňme si, na co všechno kraje používaly peníze - proplácení zdravotnických poplatků, autobusová doprava zdarma. To všechno investovali především sociálně demokratičtí hejtmani a teď říkají: nemáme peníze. Kdyby tyhle zbytečné výdaje neměli, měli by dost peněz na starost o majetek krajů.

My jsme už podali v rozpočtovém výboru, a dneska podáváme se svými kolegy Ladislavem Vilímcem a Adolfem Beznoskou, pozměňovací návrh, který vrací i obcím ten jejich původní procentní podíl - já se pak v podrobné rozpravě jenom přihlásím k číslu sněmovního dokumentu - a to dokonce ve dvou krocích tak, aby se státní rozpočet na to mohl připravit. Protože původní podíl na DPH u obcí a měst byl 23,58 %. A pokud už vy říkáte, že je třeba vrátit původní podíl krajům, tak vůbec nerozumím tomu, že stejný model se nepoužije pro obce. Dokonce jsme to navrhli ve dvou krocích, aby ten náraz na státní rozpočet nebyl tak rychlý, aby se státní rozpočet na to mohl připravit. Vy jste to byli, vládní poslanci, kteří hlasovali proti zvýšení daňových příjmů obcí. Je to asi tím, že těch starostů je mnohem víc, nejsou tak jednobarevní jak ti hejtmani, volby budou až za tři roky, tak co bychom jim přidávali.

My si myslíme, že je správné přidat obcím. Druhý pilíř rušíte, tudíž zvýšené příjmy z DPH nebudou použity na výpadek z prvního pilíře důchodového systému. Není žádný důvod, abyste stejný přístup nevolili pro obce jako pro kraje. My vám to umožníme tím, že podáváme pozměňující návrh, který to ve dvou krocích udělá. A pokud budete pro kraje, nebudete pro obce, tak jenom potvrdíte naše podezření, nebo možná nepochopení toho materiálu, že chcete prostě svým hejtmanům přilepšit ve volebním roce a starostové a rozpočty obcí a měst vás tolik netrápí a tolik nezajímají. My vám dáváme šanci jako vládním poslancům, abyste podpořili i kraje i města i obce.

V podrobné rozpravě vás pak seznámím s číslem sněmovního dokumentu, který tento návrh obsahuje a který, pevně věřím, že podpoříte.

Já se pravidelně setkávám se zástupci starostů, zástupci samospráv, starosty, místostarosty, radními napříč politickým spektrem. A kupodivu když s nimi debatuji o tom pozměňovacím návrhu, tak jsou všichni pro. I ti, kteří jsou členy sociální demokracie, jsou pro. Říkají - když to dáváte krajům, tak to dejte i nám. To má prostě logiku. Protože vláda na to trošku pozapomněla, tak my jsme vám tu šanci připravili a věřím, že ve třetím čtení ji společně využijeme a zvýšíme daňové příjmy i obcí i měst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dobrý podvečer, dámy a pánové, vážení členové vlády. Já bych jenom chtěl zareagovat na věci, které tady padly, že obce mají dostatek peněz.

Jsem starostou sedmnáct let a můžu říct, že teprve od roku 2013, kdy se zvedlo rozpočtové určení daní, teprve tehdy začaly mít obce trošku více peněz. A ani v současné době nemají dostatek peněz. Vezměte si, že naše obec, která má 4 400 obyvatel, hospodaří s rozpočtem asi 80 mil. korun. Když jsme byli, starostové z Hlučínska, v Bavorsku a v jižním Tyrolsku v severní Itálii, obce, které mají 3 500 obyvatel, hospodaří s penězi okolo 250 mil. korun. To je obrovský nepoměr. Takže máme ještě velký deficit oproti tomu, jak jsou vyspělé regiony a vyspělý svět. Takže doufám, že jak pan ministr financí, tak i Poslanecká sněmovna taky pozvedne rozpočtové určení daní obcí, protože každá koruna, která přijde do obce, se velmi hodí. Když navštívíte některé obce večer, tak nesvítí, protože starostové nemají peníze na veřejné osvětlení, nebo svítí každý druhý nebo třetí sloup. Když přijdete do velkých měst, tam svítí každý sloup a ještě na obou stranách. Takže o tom to je! Pokud nedostanou starostové do obcí více peněz, nebudou se obce dále rozvíjet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já bych zareagoval na slova svého předřečníka kolegy Herberta Pavery. Obce by měly možná dost peněz, kdyby jim ministr Babiš ty peníze posílal. Dneska je daňový propad příjmů v době, kdy je konjunktura, kdy se daří, kdy ekonomika skutečně jede takzvaně na plné pecky, tak ten daňový propad v příjmech je např. v Lounech minus 8 mil. korun oproti loňskému roku - díky neschopnosti ministra Babiše vybírat daně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nikoho s faktickou poznámkou dalšího nevidím. V tom případě bychom přistoupili k těm, kteří jsou řádně přihlášeni do rozpravy. První je paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, úvodem bych ráda zdůraznila ještě jednou, že předložený návrh si zaslouží podporu, protože kraje další prostředky skutečně potřebují. To ale neznamená, že předlohu považuji za dokonalou. Naopak. Vytýkám jí dva zásadní nedostatky. První z nich řeší můj kompromisní pozměňovací návrh, jehož přijetí podpořil i hlasy vládních poslanců výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a který navyšuje rovněž podíl obcí a měst ze současných 20,83 % výnosu DPH na 21,4 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP