Stenografický zápis 10. schůze, 12. června 2014


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura


108. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Bendl
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec František Vácha
Poslanec Jaroslav Klaška
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Zlatuška
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jitka Chalánková


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Hájek
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost /sněmovní tisk 162-E/

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Lubomír Toufar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Benešík


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013 /sněmovní tisk 74/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Rom Kostřica


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 102/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec René Číp
Místopředseda PSP Jan Bartošek


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 103/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec René Číp


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 104/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec René Číp


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 110/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013 /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Miloslava Vostrá


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Plzák


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jaroslav Foldyna


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Karel Rais


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


109. Ústní interpelace

Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Vácha
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Vácha
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Gabriela Pecková
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Igor Nykl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Igor Nykl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Václav Klučka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec René Číp
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Daniel Korte
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Daniel Korte
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Olga Havlová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Rom Kostřica
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rom Kostřica
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec František Vácha
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Šarapatka
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP