(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid prosím! Prosím Sněmovnu o klid.

Nyní před panem kolegou Laudátem pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Jsem velice rád, že paní Němcová mi doporučuje mluvit s podnikateli. My s nimi stále mluvíme, máme totiž velký problém v České exportní bance, teď u nás byli, tak to řešíme. Akorát nevím, jestli paní Němcová ví úplně, co je to podnikání.

Takže my se tedy staráme o české podnikatele. A znovu opakuji, že my tady neřešíme nějaký zahraničněpolitický problém ani neřešíme, kam patří Krym a nepatří. My řešíme smlouvu o dvojím zdanění s Ukrajinou a my to s Ukrajinou podepíšeme. A naši čeští podnikatelé jsou inteligentní a oni si určitě zjistí, jaký papír mají přinést pro náš finanční úřad. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď se musím zeptat kolegy Laudáta, jestli také uplatňuje přednostní právo, protože zastupuje předsedu klubu, pokud ne... Dobře, takže pan zastupující předseda klubu TOP 09 František Laudát, potom předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Zcela výjimečně se pana ministra financí zastanu. Nemyslím si, že ten problém je úplně jednoduchý. Jedna věc je politická deklarace, a já nejsem znalcem mezinárodního práva. Jestliže ukrajinská jurisdikce v tuto chvíli není schopna nad částí svého okupovaného území vymáhat legislativu, jak se to bude řídit. Já se domnívám a doporučoval bych asi, že bychom tu smlouvu schválili, a ministr financí nebo ministr zahraničí by měl předložit informaci po dohodě s Ukrajinou, jak vůbec to bude fungovat pro území Krymu. Nemyslím si, že je to tak jednoduché. My si tady můžeme říkat, co chceme, ale oni tam nedosáhnou, a pak se nám může stát, že pokud budeme Ukrajině dávat i do budoucna nadstandardní smlouvy, výhodnější, než je s Ruskem, mohlo by to být zneužíváno právě i ruskými podnikateli sídlícími nebo podnikajícími na území Krymu.

Ten problém není podle mého názoru tak jednoduchý, jak se to zdá, to si tady můžeme říkat deklarace. Ale zase na druhou stranu rozhodně to není tak, že podnikatel přinese nějaký papír, pak by naše úřady ho asi neměly uznávat, když neuznáváme anexi Krymu. Bude to asi skutečně složitější, ale nejsem znalcem mezinárodního práva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté zpravodaj, také s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že nikdo z nás neříká, že je to jednoduchá věc. Měl jsem pocit, že jsem ten dotaz položil jasně, pan ministr mi odpověděl, zkusím to ještě přesněji a ptám se na postup českých úřadů, neptám se na postup ukrajinských nebo ruských úřadů. A vím, jaká je politická realita nebo reálný stav.

A dotaz zní takto: Pokud bude český podnikatel podnikat na Krymu a přinese potvrzení, že zaplatil daně v Rusku, nebo ruským daňovým úřadům, zda jim to česká strana uzná. Takhle zní dotaz. Nejde o to, abychom my tady vyřešili, kdo získá faktickou administrativní moc vymáhat daně na Krymu. Souhlasím s tím, že to nerozhodneme my tady. Ale to je praktický dotaz, a odpovědí na tuto otázka neovlivníme hlasováním o této smlouvě. Nicméně si myslím, že pro ty podnikatele vznikne situace, že v případě, že se ukáže, že ty daně budou muset platit a odvádět ruské straně, to se může stát, jestli jim to Česká republika uzná na základě smlouvy s Ukrajinou. To je všechno. Nic složitého. Nechtěl jsem, aby někdo tady říkal, jak to dopadne, kdo vlastně na Krymu bude vymáhat daně a do které státní pokladny ty daně potečou. To samozřejmě nejsme schopni určit my v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní dvě přednostní práva, pan zpravodaj a potom pan ministr financí a místopředseda vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Musím okomentovat diskusi. Prosím vás, na zahraničním výboru jsem byl asi jediný, kdo se ptal. Pan kolega Laudát tady vznáší jakési pochybnosti. Předseda zahraničního výboru pan Schwarzenberg, jestli se nemýlím, nevznesl jedinou pochybnost k této smlouvě, k zahraničnímu vývoji, poslanci ODS v zahraničním výboru mlčeli, nevznesli také ani jeden dotaz. Tam se to mohlo opravdu probrat, kdyby byli nainstruovaní, mohli jsme si o tom povídat dlouho. Já jsem byl jediný, mne zajímaly konkrétnosti.

A jestli mohu odpovědět za pana ministra, náměstkem ministra financí jsme byli opravdu ujištěni, že ať si ten člověk přinese papír odkud chce, třeba z pekla, tak prostě mu ho uznáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní před panem ministrem dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Rais. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Je evidentně poznat, že to v každé straně a hnutí funguje jinak. My nedáváme instrukci poslancům, na co se musí zeptat, oni nám to pak přetlumočí. My se můžeme ptát všichni, třeba i na plénu. A mimochodem, máme tam jedno místo a zasedaly dva výbory současně a naše členka zahraničního výboru se zúčastnila jiného. Takže nikdo z ODS tam nebyl, protože tam nemohl být. A nesvoláváme výbory. A nechci mluvit o jiné politické straně. Ale co to je - tak jste mu měli dát instrukce, on se může zeptat na výboru a teď mě neotravujte na plénu? My fakt nejsme takoví, že se musíme zeptat šéfa, jestli dostanou nějakou instrukci, jestli se mohou na něco zeptat nebo nemohou a pak to někde referují. To je úsměvná představa o tom, jak to funguje. Nebo se mohou dotazy podle pana zpravodaje klást jenom na výboru a tady ne? To byl normální dotaz.

Odpověď pana zpravodaje, když on není ta autorita, on neovládá a nemá na starosti finanční úřad, říká - přineste papír třeba z pekla, my vám ho uznáme. No tak uvidíme, jestli to takhle bude fungovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Rais a poté, pokud nebude další faktická poznámka, s přednostním právem pan místopředseda vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Náměstek ministra nám naprosto jednoznačně řekl, jak vypadá dvojí zdanění v praxi. Vezmeme papír, když tam působí ruské úřady, vezmeme ruský papír a jdeme sem. A je to smlouva o dvojím zdanění, tak se to uzná. Když budu podnikat v Kyjevě, tak vezmu papír z Ukrajiny a je to stejné. Tak jak když budu podnikat ve Velké Británii, tak nikdo netestuje, jestli podnikám v Anglii, nebo ve Skotsku, prostě přinesu papír. Tyhle ty smlouvy platí jak s Ruskem, tak s Ukrajinou, tak s Anglií.

Diskutovat o tom, jestli Krym je součástí Ruska, nebo ne, to je druhá záležitost. Toto je normální papírová válka a tam nebylo se na co ptát na našem výboru, z mého pohledu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní ještě znovu faktická poznámka pana kolegy Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych poděkovat panu poslanci Raisovi, protože kdyby to řekl ministr, tak sem nemusel třikrát běhat. To znamená, našeho daňová správa se rozhodla, že to bude uznávat, i když to přinesou, že to zaplatili ruským úřadům. Této informaci rozumím, mohla zaznít dávno. Snad mám právo se zeptat. Jestli tohle řekne člověk, který je zodpovědný za daňovou správu, tak mě taková odpověď stačí a dál k tomu já osobně k tomu debatu vést nemusím. Děkuji vám za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Už se tady bavíme 20 minut, nevím vlastně o čem. Znovu bych to zopakoval: Pokud český podnikatel na Krymu dostane papír, že je to Ruská federace, budeme to posuzovat podle smlouvy s Ruskem. Pokud dostane papír, že je to Ukrajina, tak to bude s Ukrajinou. Nevím, co je na tom nepochopitelného. Podstatné je, jaký papír přinese český podnikatel. Snad už to každý pochopí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát a pak zpravodaj. Pan poslanec Laudát se vzdává slova. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Já se jenom omlouvám, že jsem se nechal unést tím peklem. To opravdu nebylo vhodné. A ani tu smlouvu o dvojím zdanění s nimi nemáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Znovu rozpravu končím a přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Návrhy rozpočtového výboru a zahraničního výboru jsou totožné.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu zahraničního výboru, a to v hlasování číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci této smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 64, z přítomných 125, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 57, děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády a děkuji zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP