Stenografický zápis 36. schůze, 21. března 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Tluchoř


49. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Škárka
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Stanislav Křeček


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - třetí čtení

Poslanec Aleš Rádl


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

Poslanec Milan Urban
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Břetislav Petr
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 524/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Boris Šťastný


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


55. Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - třetí čtení

Poslankyně Lenka Andrýsová


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 510/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová


57. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Tluchoř


62. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Svoboda


71. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


73. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


73. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Petr Tluchoř


50. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení

Poslanec David Šeich
Poslankyně Ivana Weberová


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Krupka


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Aleš Rádl
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Schůze skončila ve 14.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP