Stenografický zápis 13. schůze, 10. února 2011


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím


101. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin. Pokračovalo v 9.35 hodin po příchodu ministra financí Miroslava Kalouska.)

Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


52. Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států /kód dokumentu 14497/10, KOM(2010) 523 v konečném znění/ /sněmovní tisk 238-E/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010 /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Kristýna Kočí
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jan Hamáček


56. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Novosad
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jaroslav Foldyna


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Holík


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Šeich


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Foldyna


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím /sněmovní tisk 193/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Jana Fischerová


63. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch


64. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997 /sněmovní tisk 190/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Konečná


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Václav Klučka


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace, podepsaná za Českou republiku dne 14. prosince 2010 ve Vídni /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Lenka Andrýsová


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Václav Klučka


81. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009 - 2010 /sněmovní tisk 166/

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik


82. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Gazdík


107. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011

Poslankyně Hana Orgoníková


99. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 217/

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jiří Papež


83. Návrh usnesení organizačního výboru pro Poslaneckou sněmovnu ke zřizování podvýborů v 6. volebním období

Poslanec Jan Vidím


84. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/38 - Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Poslanec Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip


80. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


85. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 /sněmovní tisk 12/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Plachý
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.29 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


102. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Látka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Petrů
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Látka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Látka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Látka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Látka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Látka
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 17.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP