Stenografický zápis 13. schůze, 9. února 2011


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Papež
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 9.13 hodin.)
(V 9.30 hodin byla přestávka prodloužena do 10.00 hodin. Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Svoboda


20. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Svoboda


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda


22. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Svoboda


20. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Josef Novotný st.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


1. Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Krátký
Senátor Miroslav Nenutil
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Milada Emmerová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 129/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Milan Urban
Senátor Petr Pakosta
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Petr Pakosta


20. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Poslanec Josef Novotný st.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Braný


20. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


22. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec František Bublan
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Praze /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Rom Kostřica


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Jana Fischerová


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 14.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP