Stenografický zápis 39. schůze, 9. února 1996


(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2091) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Miloslav Výborný


XXXX. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2036) - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Ota Fejfar


XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Čestmír Hofhanzl


XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec František Kačenka
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXIII. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 2094) - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Lobkowicz


XXXXIV. Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 2103)

Poslanec Petr Čermák
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Petr Čermák
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský


XXXXV. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2058) - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Vladimír Procházka


XXXXVI. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2079) - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Zdeněk Vorlíček


XXXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2059) - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Marta Hubová


XXXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (sněmovní tisk 2089) - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Martin Syka


XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Richard Mandelík
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Eva Nováková
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Emil Jaroš
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (sněmovní tisk 1978) - prvé čtení

Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jan Černý
Poslanec Pavel Severa


LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Eduard Zeman
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec František Kozel
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec František Kozel
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Marek Benda
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Eduard Zeman


LII. Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2011) - prvé čtení

Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Emil Jaroš


LIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1981) - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Anna Váchalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Josef Janeček


LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Sochor
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Jiří Šoler


LV. Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2002) - prvé čtení

Poslanec Tomáš Páv


LVI. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2005) - prvé čtení

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena


Přihlásit/registrovat se do ISP