Stenografický zápis 39. schůze, 8. února 1996


(Schůze opět zahájena v 9.15 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Vyvadil Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Václav Exner
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Dalibor Štambera


XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Sochor
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec František Kačenka
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Černý
Poslanec Antonín Sochor
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Antonín Sochor
Poslanec Miloslav Výborný


XXX. Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070) - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Radim Špaček
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Jiří Vyvadil


XXXI. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (sněmovní tisk 2047) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Vladimír Koronthály


XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2054) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Vyvadil


XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena ve 12.59 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.57 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení

Poslanec Jan Černý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Sochor
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Miloslav Výborný


XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2071) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Vačkář


XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (sněmovní tisk 2072) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník


XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2080) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek


XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 2086) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický


XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jiří Šoler
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jiří Šoler
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jozef Wagner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jozef Wagner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jan Navrátil
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Trojan
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 16.58 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Šoler
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Zdeněk Trojan
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jaroslav Broulík
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jiří Payne
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Vratislav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vratislav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP