Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Kubiš

Schůze: 3, 7, 12, 14, 15, 19, 21, 25, 32, 36

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (27. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 7 (23. 3. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
část č. 18 (16. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 21 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 14 (2. 12. 1993)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
části č. 32-33 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 16 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 21 (8. 12. 1994)

Bod č. 19
části č. 24-25 (8. 12. 1994)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 9 (21. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
části č. 17-18 (2. 11. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP