Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Maryt

Schůze: 6, 9, 11, 15, 16, 25, 32, 36, 39, 40

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
část č. 49 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 31
část č. 30 (18. 2. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 18 (8. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 7 (7. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 10 (7. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 15 (7. 12. 1994)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 19 (22. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 druhé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LXXV. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2038) - prvé čtení
část č. 50 (14. 2. 1996)

C. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 (sněmovní tisk 1933) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1986) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995, podle sněmovního tisku 2029 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP