Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Špika

Schůze: 6, 7, 11, 15, 22, 34, 38, 39, 46, 52, 59, 62, 64, 67, 71

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

56. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 5/
část č. 53 (25. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

14. Návrh poslanců Milana Urbana, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně energetického zákona /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení
část č. 17, část č. 24 (28. 11. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 205 (8. 2. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 130 (12. 6. 2007)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení
část č. 180 (13. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení
část č. 85, část č. 88, části č. 95-96 (18. 10. 2007)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení
části č. 177-179 (24. 10. 2007)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - třetí čtení
část č. 263 (26. 10. 2007)

92. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006 /sněmovní tisk 221/
část č. 355 (31. 10. 2007)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - třetí čtení
část č. 84 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

24. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Břetislava Petra, Richarda Dolejše, Vlastimila Aubrechta a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení
část č. 128 (26. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 166 (30. 10. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 63 (18. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 64 (19. 3. 2009), část č. 97 (20. 3. 2009)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
část č. 129 (25. 3. 2009)

130. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007 /sněmovní tisk 510/
část č. 103 (20. 3. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 204 (18. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

28. Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 831/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 49-50 (30. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

19. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - prvé čtení
část č. 129, část č. 131 (23. 10. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 9 (26. 1. 2010), část č. 112 (29. 1. 2010), části č. 161-162 (2. 2. 2010), část č. 242 (4. 2. 2010), část č. 289 (5. 2. 2010)

9. Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 831/ - druhé čtení
část č. 297, část č. 302, část č. 304 (5. 2. 2010)

71. schůze (11. - 12. 2. 2010)

1. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - druhé čtení
část č. 2, část č. 7, část č. 11 (11. 2. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP