(12.10 hodin)
(pokračuje Slamečka)

Nechci pouštět do nějaké právní debaty ohledně trestního zákoníku, ale jak jsem to tu určitým způsobem prokonzultoval, tak by možná úplně stačilo, kdyby se v § 272 odst. 1 za slovo "elektřiny" vložila slova "ionizujícího nebo neionizujícího záření", a podobně se upravil § 273, takže by to bylo zcela dostatečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Gustávu Slamečkovi a budeme pokračovat vystoupením pana poslance Jana Špiky, poté se připraví pan poslanec Břetislav Petr, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy - stále jsme v obecné rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Já chci jenom krátce shrnout. Slyšeli jsme tady více než 12 diskusních příspěvků. Myslím si, že závažnost tohoto jednání byla zřejmá, a proto si dovolím jenom avizovat, že vzhledem k tomu, že to, co tady zaznělo, je skutečně vážná věc, měli bychom ji řešit, a budu tudíž doporučovat vrácení této materie do výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Břetislav Petr, poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byl tady otevřen zákon, který měl řešit úložiště atomového odpadu, ale diskuse směřovala úplně někam jinam. Já bych se chtěl vrátit k tomu úložišti atomového odpadu.

Musíme si odpovědět na několik otázek. Potřebujeme toto úložiště, anebo ne? Doposud máme povrchové úložiště, kde je stanoven nějaký časový horizont, kdy se nám toto úložiště zaplní, a jelikož předpokládáme, že v budoucnu atomové elektrárny budou hrát výraznou roli v energetickém zásobování tohoto státu, tak si musíme odpovědět, jak dál v podzemních úložištích.

Mne poněkud překvapuje návrh, který podala paní poslankyně Jakubková. A možná že tento návrh pramení z jistých neznalostí, co vlastně podzemní úložiště musí zajišťovat a co musí splnit.

Já jsem měl tu čest, že jsem se dostal do CERNu, to je evropský urychlovač atomových částic, a v podstatě je to nesmírně sofistikované a složité zařízení, a pokud si někdo představuje, že úložiště je šachta do hloubky 800 metrů anebo kilometru, tak se výrazným způsobem mýlí. Pro to úložiště jsou stanovena tak striktní bezpečnostní opatření, že při vší úctě k občanům v lokalitách se nedomnívám, že by byli schopni svou hřivnou přispět k zajištění větší bezpečnosti.

Bylo vytipováno asi osm lokalit na základě geologických map, satelitních snímků apod., kde mohou teoreticky být úložiště. Doposud veškerá jednání s municipalitami šla do výtratna. Pokud rozšíříme, řekl bych, ještě větší okruh, tak asi budeme muset říci, že tady úložiště nebude. Já si myslím, že pro to, abychom na základě nějakých obecných znalostí vytipovali místo úložiště, taky potřebujeme seismický a geologický průzkum a celou řadu dalších aspektů, protože to musí být v horninách, které budou stabilní třeba 100 tisíc let, nejlépe v prvohorách, pokud mám být konkrétní. A otázka druhá, nesmí to být v oblastech, kde se dá očekávat seismicita, tak asi Podkrušnohoří by to být nemohlo.

Čili závěr, který z toho zhruba plyne: Domnívám se, že obce mají mít možnost zúčastnit se všech řízení, která budou o podzemním úložišti. A myslím si, že tyto obce mají dostatek možností, jak vstupovat do záležitostí, které se týkají obce. A pochopitelně, jistě to bude představovat jistou zátěž v době budování pro tuto obec. Tak prosím, aby občanům a obci, kde to bude, bylo umožněno, aby využili nadstandardních zvýhodnění, která by po dobu výstavby toho úložiště kompenzovala nepořádek a jisté zatížení životního prostředí jak obce, tak občanů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Břetislavu Petrovi. Evidoval jsem přihlášku pana poslance Petra Bratského jako faktickou ještě v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já fakticky musím tedy zkonstatovat, jestli má pravdu pan ministr Slamečka, tak v tom případě neměl pravdu pan ministr Pecinu ve včerejší odpovědi na moji interpelaci. Alespoň logika jistá k tomu vede. A jestli tedy měl pravdu pan ministr Slamečka, tak pan ministr Pecina - to bol taký nepodarok - asi bych řekl, ta jeho odpověď.

Je mi to líto, ale myslím si, že na interpelace poslanci mají dostávat odpovědi od ministrů přesné, a já tedy budu muset napsat panu ministru Pecinovi písemnou interpelaci, kde se zeptám, jak to tedy skutečně bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému, a protože nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl jeden návrh, pane zpravodaji, a to návrh na vrácení zákona výborům k novému projednání. Máte zájem o závěrečná slova? Ano, pan zástupce předkladatelů.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Jako zástupce předkladatelů nejsem nadšen tím pozměňovacím návrhem, který ještě nebyl podán, ale už se kolem něho vede velká diskuse. Nicméně byl jsem předkladatelem ujištěn, že věc je velmi závažná, a musím potvrdit i ta slova, že bylo podáno trestní oznámení, a bylo jich několik, na tuto činnost. Bohužel došlo k tomu, že státní zástupce celou záležitost zastavil. Chtěl bych trošku z toho vyvinit policii, protože pan poslanec Polanský říkal, že policie nic nečinila. Činila, měla dokonce plán, jak zmapovat původce těchto záblesků, měla nachystán vrtulník, který by celý ten okruh nějakým způsobem monitoroval. Nicméně pokud státní zástupce zastavil celou záležitost, tak konat nemohla. To jenom k tomu.

Nicméně chtěl bych se vrátit zpět k tomu atomovému zákonu. Naším cílem je, aby obce, které jsou v těchto lokalitách tak trošku ohroženy ve svém vývoji, měly dostatečnou kompenzaci na to, aby mohly obce zvelebit, aby se tam mohlo stavět, aby lidé měli zájem vůbec v těch lokalitách bydlet. A tady každé prodlení je dosti nebezpečné, a proto se přimlouvám za to, aby tento návrh zákona byl propuštěn do dalšího čtení, s tím, že pokud bychom upravili ten dosud nepředložený návrh pana poslance Lhoty ve smyslu, jak zde avizoval pan ministr Slamečka, tak by celá záležitost měla být pozitivně vyřešena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byl jsem upozorněn paní poslankyní Jakubkovou a panem zpravodajem, že padl návrh na zamítnutí, ale ten se hlasuje na zahájení třetího čtení, čili bude poznamenán v protokolu návrh na zamítnutí. Ale po obecné rozpravě ve druhém čtení o něm nehlasujeme, můžeme hlasovat pouze o vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Tento návrh padl, a já tedy před zahájením rozpravy podrobné vás požádám o novou registraci, protože jsem vás všechny odhlásil, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Budeme rozhodovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě, to je vrácení zákona výboru k novému projednání. Počkám, až se ustálí počet poslanců... Myslím, že už je to v pořádku.

 

O návrhu na vrácení rozhodneme hlasováním pořadové číslo 410, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na vrácení zákona k novému projednání. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 410 z přítomných 156 pro 75, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to podrobnou rozpravou. Konstatuji, že v ní mám v tuto chvíli sedm přihlášených. Prvním přihlášeným je pan poslanec Pavel Hojda, připraví se pan poslanec Vojtěch Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP