(16.00 hodin)
(pokračuje Rádl)

Takže je tady taková možnost, aby součástí energetického zákona byla i instituce energetického arbitra, který by tyto spory řešil v rychlém krátkém řízení. Pracoval by na obdobném principu, jako pracuje, ale finanční arbitr v bankovnictví, kde, pokud dojde ke sporům mezi osobou, která je nějakým způsobem ekonomicky spjatá s bankou a bankou, tak to také může řešit finanční arbitr, který je k tomu zřízen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má pan poslanec Špika, připraví se zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy paní kolegyně Jakubková. Není poslední.

 

Poslanec Jan Špika: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které vám byly předloženy do lavic. Chtěl bych upřesnit. Jeden se jedná v § 67 energetického zákona, ten platí v plném rozsahu, u druhého vás chci upozornit na změnu. Můj první pozměňovací návrh týkající se § 96 vám byl dán na lavice začátkem února, 6. 2. Tento pozměňovací návrh si vyměňte za můj nový, který se týká též § 96, a ten jste dostali na lavice minulý týden. Takže k tomu se také přihlašuji.

Současně v souvislosti s tím dochází k další změně, a to je vložená část osmá týkající se novely zákona 500/2004, to je zákon o správním řízení. Oba tyto pozměňovací návrhy v konečném znění máte na stole s vysvětlením, takže si vás dovoluji požádat o podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Prosím paní poslankyni Jakubkovou, poté pana poslance Šimonovského. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych se ráda přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly dány na lavice s mým jménem. Je to k původnímu tisku 566 a jeden z nich, ten, který se týká atomového zákona, ten stahuji, neb ho předložil již Přemysl Rabas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Prosím pana poslance Šimonovského.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Dámy a pánové, také já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal dnes dopoledne, je rozdán na lavice. Týká se to úpravy § 25, odstavec 7 ve znění, které jsem odůvodnil již v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Někdo další si přeje vystoupit v rozpravě podrobné? Není tomu tak. Pan zpravodaj. Zapomněla jsem na vás, omlouvám se. Vážený pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, já pro jistotu se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem podepsal. Má sice dle mého soudu i pana ministra charakter legislativně technický, ale pro jistotu, protože tam měníme pouze spojku a kdyby byl výklad - nedej bože - jiný, tak se k němu přihlašuji teď, ale je to víceméně legislativně technická změna. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. To už byla opravdu poslední přihláška do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona

Přikročíme k projednávání bodu 28. Je jím

28.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 720/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, současně předloženo veto proti postupu dle § 90 odst. 3 jednacího řádu, předloženo klubem České strany sociálně demokratické.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr financí pan Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o projednání dluhopisového programu na úhradu rozpočtovaného schodku za rok 2009, který bude nepochybně větší, než byl schválen, tedy i potřeba jeho krytí půjčkou bude větší než předpokládaná výše 23,6 mld. Kč. Ale vzhledem k tomu, že v roce 2008 jsme si vzhledem k mimořádně výhodným podmínkám na kapitálových trzích půjčili v celém rozsahu dluhopisového programu a potřebovali jsme jenom 19 mld., tak mám z loňska nasysleno 70 mld. nikoli navíc, ale polštářek, který si nemusím půjčovat teď a mohu ho používat vzhledem k nižším příjmům souvisejících s hospodářskou krizí. Tedy nežádám Poslaneckou sněmovnu o vyšší částku dluhopisového programu než oněch 23,6 mld., které jsou ve schváleném zákoně o státním rozpočtu.

Já samozřejmě plně respektuji právo veta k devadesátce, nicméně vzhledem k tomu, že k manévrování na kapitálových trzích - zejména na trzích s vládními dluhopisy, které jsou teď zaplaveny emisemi všech vlád, které se domnívají, že státními půjčkami vybojují vítězný boj s hospodářskou krizí - přece jenom bych potřeboval maximum manévrovacího času, proto si vás velmi dovoluji poprosit, zda byste souhlasili se zkrácením projednávací lhůty na pět dnů. Je to samozřejmě na vašem rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Šustr. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pro jednoduchost předlohy dodám pouze, že stanovisko České národní banky je v pořádku, a otázka pěti dnů, také budu souhlasit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jasně konstatovat, že Česká strana sociálně demokratická je odpovědná politická strana a plně si uvědomujeme situaci, která je uprostřed dnešní hluboké ekonomické recese, uprostřed dnešní světové globální finanční krize. Je zřejmé, že tento návrh zákona byl koncipován v době, kdy ještě nebylo zřetelné, jak hluboký bude propad letošních příjmů veřejných rozpočtů, jak hluboký bude propad letošní ekonomiky. A také proto je myslím vhodné, abychom nad ním absolvovali alespoň minimální diskusi a řekli si, co tedy bude Ministerstvo financí skutečně podnikat v rámci letošního financování státního dluhu.

Já bych ale, než se vyjádřím k této otázce, rád požádal pana ministra financí o reakci na jednu věc, která mě trápí jako předsedu rozpočtového výboru. Já se snažím už delší dobu získat z Ministerstva financí podrobné informace o tom, jak přesně vypadalo hospodaření v loňském roce v rámci porovnání dvou metodik, protože v loňském roce došlo k metodické změně, která ovlivnila započítávání rezervních fondů do deficitu státního rozpočtu. Ministerstvo financí loni vykázalo nízký schodek státního rozpočtu oproti tomu, jaký tento schodek byl schválen v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008, ale doposud mi nebylo schopno přesně doložit, jak vypadalo čerpání prostředků rezervních fondů a jak vypadaly zejména odvody do prostředků rezervních fondů, protože rozdíl mezi čerpáním rezervních fondů a odvody do rezervních fondů měl podle staré metodiky přirozeně vliv na deficit státního rozpočtu. A já se domnívám, že Ministerstvo financí, jestliže v loňském roce došlo ke změně rozpočtové metodiky, která ovlivnila konstrukci deficitu státního rozpočtu, tak by mělo uvést loňská čísla jak v nové metodice, tak i ve staré metodice, aby bylo možné skutečně objektivně porovnávat číselné řady, které se uvádějí v rámci vývoje schodku státního rozpočtu. Já jsem se opakovaně obracel na Ministerstvo financí s žádostí, abych obdržel strukturu čerpání rezervních fondů v té podobě, v jaké byla poskytována i v minulých letech, a bohužel zatím jsem se toho nedopídil. Čili včera jsem podepsal další, už tuším třetí dopis na pana ministra financí a požádal jsem ho, zdali bych tyto údaje mohl obdržet.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP