(10.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji, a nyní prosím zpravodaje výboru rozpočtového pana poslance Pavla Suchánka, aby se ujal slova a informoval nás o jednání rozpočtového výboru a přednesl návrh usnesení, nebo se připojil k návrhu usnesení hospodářského výboru. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, i rozpočtový výbor projednal tento bod na svém jednání a doporučuje Sněmovně tento bod schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do této taktéž nemáme žádnou přihlášku, končím tedy rozpravu podrobnou.

Budeme se zabývat předneseným návrhem usnesení. Tedy: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za krok 2007."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 115 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 96 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Přikročíme k projednávání bodu

 

127.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2008)
/sněmovní tisk 619/

 

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 619/1 a 619/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Situace u tohoto bodu je obdobná. Hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu náměstka generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti, akciová společnost, JUDr. Miroslava Somola, zpravodajské zprávě poslance Melčáka a podrobné a obecné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2008.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Opět požádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Děkuji vám, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Stejně jako u předcházejícího bodu i u dalších dvou rozpočtový výbor na svém jednání doporučil vzít tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Taktéž bez přihlášky. Tuto rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2008."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 116. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 95 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Bod 128.

128.
Informace o podpořeném financování za rok 2007
/sněmovní tisk 502/

 

Informace byla předložena, hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 502/1 a 502/2. Prosím, aby se opět slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji opět za udělení slova, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval, že hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu náměstka generálního ředitele České exportní banky Ing. Miloslava Kubišty, zpravodajské zprávě poslance Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2007.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka, aby nás seznámil s projednáváním tohoto sněmovního tisku ve výboru rozpočtovém. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Stejně jako hospodářský výbor, i rozpočtový výbor doporučuje vzít tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Taktéž bez přihlášky. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o navrženém usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci České exportní banky o podpořeném financování za rok 2007."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 117. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 96 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu 129. Je jím

 

129.
Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2008
/sněmovní tisk 597/

 

Informace byla předložena, hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly, usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 597/1 a 597/2. Prosím opět zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Miloše Melčáka, aby nás informoval o projednávání a navrhl usnesení. Děkuji vám, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu generálního ředitele České exportní banky, akciová společnost, Ing. Lubomíra Pokorného, MBA, zpravodajské zprávě Miloše Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za první pololetí 2008."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Díky. Prosím zpravodaje výboru rozpočtového pana poslance Pavla Suchánka, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru a přednesl návrh usnesení. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní místopředsedkyně. U tohoto posledního bodu rovněž rozpočtový výbor doporučuje Sněmovně vzít tuto informaci na vědomí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, taktéž bez přihlášky. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na usnesení, tedy: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci o podpořeném financování za první pololetí 2008."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 118. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto usnesením, Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 95 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Postoupíme k bodu 130 našeho programu jednání, kterým je

 

130.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007
/sněmovní tisk 510/

 

Zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 510/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Špika, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta, zpravodajské zprávy poslance Jana Špiky a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku. Končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani v této rozpravě si nikdo nepřeje vystoupit. Končím podrobnou rozpravu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP