(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v 52. schůzi. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinil pan ministr Langer - náhradní karta číslo 1.

Sděluji, že do zahájení požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Hink, pan poslanec Paroubek, pan poslanec Rabas, pan poslanec Votava.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Mirek Topolánek, pan ministr Martin Bursík, paní ministryně Filipiová, pan ministr Jehlička, pan ministr Kalousek z odpoledního jednání, pan ministr Kocáb do 12 hodin, pan ministr Ivan Langer, odpolední jednání. Pan ministr Nečas, paní ministryně Parkanová, pan ministr Říman, pan ministr Schwarzenberg, pan ministr Svoboda Cyril, pan ministr Svoboda Pavel a pan ministr Vondra Alexandr.

Dnešní jednání zahájíme bodem číslo 150 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Poté budeme pokračovat dalšími body podle schváleného programu.

Mám zde dvě přihlášky k programu. První je pan poslanec Špika, druhý pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, přeji krásné dopoledne. Já si vás dovoluji požádat o pevné zařazení bodu, jedná se o bod 9 našeho jednání, a to sněmovní tisk 566, jedná se o tzv. energetický zákon. Já bych chtěl požádat o pevné zařazení na středu 25. března jako první bod odpoledne. Důvodem je, že tento zákon je již ve Sněmovně asi pátý týden a odborná, a nejen odborná veřejnost čeká na tento zákon z důvodu celé řady změn, které se tohoto podnikatelského prostředí velmi dotknou, a bylo by žádoucí, aby tento zákon byl co nejrychleji schválen. Takže si vás dovoluji ještě jednou požádat o podporu tohoto pevného zařazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda, pak jsem viděl hlásit se pana poslance Plachého. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl požádat o pevné zařazení dnes po skončení odpovědí na interpelace, tzn. po 11. hodině, a to bodů 5, 6, 7, což jsou první čtení dvou senátních návrhů - zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu, jednacího řádu Poslanecké sněmovny - a bod 7 je návrh poslanců zde mne, poslance Jičínského a dalších o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a jednacím řádu Senátu. Jsou to všechno ty řekněme lisabonské novely jednacích řádů, na kterých myslím, že zde panuje široká shoda, že by měly být projednány. Byly zařazeny už v úterý, nestihly se. Pokládám za rozumné, aby je Sněmovna udělala v co nejkratším čase. Takže prosím o jejich zařazení po 11. hodině. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Plachý, poté pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych navrhl vypuštění bodu číslo 13, kterým je poslanecký návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, sněmovní tisk 431. Dovolte mi také krátké odůvodnění.

Tento zákon bohužel doposud nebyl projednán ani v hospodářském výboru, ani v zemědělském výboru, nemáme tedy stanovisko těchto orgánů, ale vzhledem k tomu, že byl na poslední chvíli před jednáním hospodářského výboru přepracován do podoby jakéhosi komplexního návrhu, který byl rozdán těsně před jednáním výboru, takže nebylo možné tento návrh vůbec ani přečíst, natož prostudovat, bylo dohodnuto, že nejprve proběhne jednání všech zúčastněných stran a teprve poté požádá zástupce navrhovatelů o projednání tohoto návrhu zákona, ale v novém, komplexním přepracovaném znění v hospodářském výboru. Bohužel to se nestalo, naopak zástupce navrhovatelů přeřadil zákon na příští pátek, tím porušil všechny dohody, které tam byly učiněny, a z toho důvodu považuji projednání zákona příští pátek za naprosto nekvalifikované a nekompetentní. Ostatně o tom, jak kvalitně probíhá legislativní proces projednávání tohoto zákona, svědčí fakt, že o něm do dnešního dne nevěděl ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho stanovisko jsem si teprve dnes byl nucen vyžádat.

Děkuji vám za podporu vyřazení bodu číslo 13.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení dvou bodů, a to bodu číslo 10, je to návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji, a následně bodu 23, je to vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě, a to zařadit na dnešek po - předpokládám, bude-li schválen v pořadu stykový zákon jako pevně zařazený bod po písemných interpelacích, tak hned následně poté. Jednalo by se v obou případech o druhé čtení. Současně vás chci požádat o pevné zařazení třetích čtení těchto dvou zákonů, tzn. bodů 93 a 106, na příští středu, 25. 3., do bloku třetích čtení.

Odůvodňuji to tím, že v obou případech se jedná o časové lhůty, dokonce v případě zákona o certifikaci je nám to uloženo Evropskou unií, a účinnost tohoto zákona by v ideálním případě měla nastat už 1. 4., což pochopitelně nestihneme. Nicméně aby ten skluz byl co nejmenší. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dobrý den. Já bych si pouze dovolil upozornit na to, že není naplněno usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že by během jednání schůze Poslanecké sněmovny zde měl být přítomen buď premiér, nebo místopředseda vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, rozumím tomu. Nyní jestli se ještě někdo hlásí k pořadu? Nikdo. Dám odhlasovat návrhy na změnu pořadu.

Takže pan místopředseda Bursík je přítomen, můžeme tedy hlasovat. Budeme hlasovat v pořadí, jak návrhy byly předneseny.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Špiky, abychom zařadili pevně bod číslo 9, sněmovní tisk 566, na 25. 3. po poledni jako první bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 125 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Ten navrhl, aby dnes po písemných interpelacích byly zařazeny body 5, 6 a 7.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 127 poslankyň a poslanců pro návrh 118, proti 3. I tento návrh byl schválen.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP