(9.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Jan Vidím přednese svůj návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi přednést návrh, který jsem již jednou bezúspěšně přednesl, ale doufám, že tentokrát se setkám s úspěchem. Navrhuji, aby bod 21 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 696, vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky, byl pevně zařazen na středu 3. února jako třetí bod odpoledního jednání, tedy po již pevně zařazených bodech. Důvod je ten, že to je jediný den, kdy je přítomen předkladatel, a opravdu armáda tento bod potřebuje. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Třetí bod odpoledne - na stejnou pozici si přál zařadit bod 19 pan poslanec Šidlo, takže v případě, že bude schválen pan poslanec Šidlo, tak čtvrtý bod. (Souhlas.) Děkuji za pochopení, pane poslanče Vidíme.

Paní poslankyně Mazuchová přednese svůj návrh.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, teď jsem vycházela z lavice a provázela mě věta: doufám, že nepředneseš návrh na zrušení TOP 09. Ne, nepřednesu. Já bych prosila váženou Sněmovnu, aby byl zařazen jako druhý bod třetího čtení bod 92, tisk 670, z důvodu neúčasti zpravodaje celý příští týden. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Druhý bod bloku dnes projednávaných třetích čtení, je to tak? (Souhlas.) Ano, děkuji.

Pan poslanec Tejc. Současně oznamuji, že pan poslanec Tejc má náhradní kartu číslo 18. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi požádat o pevné zařazení bodu, sněmovního tisku 808, kterým se mění zákon o spotřebitelských úvěrech, a to na dnešní den po pevně zařazených bodech do bloku třetích čtení, pokud samozřejmě na něj zbude čas po vyčerpání bodů, které jsou zařazeny předtím. A avizuji, že tento bod by nám pravděpodobně zabral cca pět minut času, protože by šlo pouze o vrácení z třetího do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tedy jako první řádné třetí čtení po všech pevně zařazených bodech a jedná se o vrácení do druhého čtení.

Paní poslankyně Mertinová.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den, protože už moji předřečníci tady měli určitou linii proseb, já mám následující. Chtěla bych požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 749 na dnešní program projednávání jako první bod po pevně zařazených bodech. Ale protože už pan kolega Tluchoř už měl stejnou prosbu, bude-li tedy schválen jeho návrh, potom by se můj návrh stal druhým bodem po pevně zařazených bodech dnešního programu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Pan poslanec Chytka. Máte slovo, pane poslanče. (Silný hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, navrhuji vyřadit bod 91 schváleného programu schůze -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, opět vás neslyším. Slyšela jsem optimistické slovo vyřadit, ale nechtěla bych se dopustit omylu. Prosím tedy paní poslankyně a pány poslance, aby mi dovolili bezchybně vyslechnout váš projev. Děkuji vám za pochopení.

 

Poslanec Radim Chytka: Je tomu tak. Opravdu jsem navrhoval vyřadit, a to bod 91 schváleného programu, což je sněmovní tisk 574 a jde o třetí čtení trestního řádu, který tady známe jakožto zkráceně dohoda. Třetí čtení nemůže proběhnout z legislativních důvodů, museli bychom jej vrátit do třetího (?) čtení a na to v tuto chvíli podle mého není v této Poslanecké sněmovně shoda. Takže navrhuji bod 91 vyřadit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Nyní předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych předložil dva nebo tři návrhy na změnu programu.

Rád bych navrhl, abychom ve středu příští týden, tj. 3. února, po pevně zařazených bodech odpoledne zařadili všechny zbývající body prvých čtení, která byla původně zařazena na program Poslanecké sněmovny. Čili to je můj první návrh. My tam máme odpoledne zatím pevně zařazené dva body 51, 47, čili zda by bylo možné po těchto pevně zařazených bodech dát zbývající body prvých čtení tak, jak byla schválena v pořadí do původního programu této schůze Poslanecké sněmovny. To je první návrh.

Pak bych rád navrhl, abychom v úterý příští týden po pevně zařazených bodech, zařadili stávající bod 13, a to je vládní návrh devizového zákona, tisk 925. Čili tisk 925 v úterý po pevně zařazených bodech.

A poslední návrh se týká tisku 940, tj. stávající bod 10, který bych rovněž rád pevně navrhl zařadit na úterý příští týden po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Špika přednese svůj návrh.

 

Poslanec Jan Špika: Dobré ráno, přeji, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem vás chtěl požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 1002, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Je to alternativa k poslaneckému návrhu a změně atomového zákona, ale teď se přiznám, že jsem trochu vyveden z míry předchozím přáním pana kolegy Sobotky, který, jestli jsem tomu dobře rozuměl, zařadil všechna prvá čtení...

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Navrhl zařazení všech ještě neprojednaných prvních čtení na středu 3. 2. odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Jan Špika: A je možné tento bod nějak předřadit?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Jako první z projednávaných prvních čtení v případě, že bude schválen návrh pana poslance Sobotky.

 

Poslanec Jan Špika: Ano, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Zelenková.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás chci poprosit o pevné zařazení bodu číslo 36 stávajícího programu, kterým je návrh zastupitelstva Pardubického kraje o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o sněmovní tisk 775. Prosím o pevné zařazení na čtvrtek 4. 2. jako první bod po písemných interpelacích. Děkuji za podporu. Tento návrh už byl pevně zařazen, ale nedošlo na něj ve středu odpoledne tento týden. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. A nyní poslední přihlášený s návrhem na změnu pořadu jednání pan poslanec Petr Nečas. Vážený pane poslanče Nečasi, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP