Schválený pořad a stav projednávání 8. schůze

Od 20. 4. 1993 14:00 do 22. 4. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti   

 3. 3.

  Kontrolní zpráva o stavu národního hospodářství ČR a opatření na další postup ekonomické transformace - ukončení 1. vlny kupónové privatizace a stanovení dalšího postupu v této oblasti, - novelizace daňových zákonů a zákonů o sociálním a zdravotním pojištění, - aktuální problematika v realizaci agrární politiky, - činnost ministerstva státní kontroly při kontrole průběhu privatizace   

 4. 4.

  Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá   

 5. 5.

  Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky   

 6. 6.

  Vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 7.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 232/ -   

 2. 8.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 234/ -   

Zákony -

 1. 9.

  Návrh poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 /sněmovní tisk 71, 220/ -   

 2. 10.

  Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. /sněmovní tisk 123, 275/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 11.

  Návrh poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. /sněmovní tisk 153, 273/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k udělování povolenek v mezinárodní kamionové dopravě   

 2. 13.

  Návrhy na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová   

 3. 14.

  Návrh na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví   

 4. 15.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 249/  

 5. 16.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

Zákony -

 1. 17.

  Návrh poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, /sněmovní tisk 62, 219/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Návrh poslance Andreje Gjuriče na usnesení Poslanecké sněmovny týkající se zákona o sociální pomoci   

 2. 19.

  Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže   

 3. 20.

  Volba členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 4. 21.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu a ministerstva státní kontroly za rok 1992   

 5. 22.

  Situace v Bosně a Hercegovině   

 6. 23.

  Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 7. 24.

  Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize   

 8. 25.

  Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 /sněmovní tisk 225/  

Zákony -

 1. 26.

  Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu /sněmovní tisk 128, 274/ -   

 2. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, /sněmovní tisk 253, 278/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

Zákony -

 1. 29.

  Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, /sněmovní tisk 22, 97/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 30.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze