Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 8. schůze

8. schůze (20., 21., 22. dubna 1993)


Zahájení schůze

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. dubna 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti

Projednávání (20. dubna 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky

Projednávání, část č. 1 (20. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2 (21. dubna 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá

Projednávání, část č. 1 (20. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2 (21. dubna 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky

Projednávání, část č. 1 (21. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2

VI. Vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

Projednávání (21. dubna 1993)

VII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 232, 233, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 259, 261, 263, 265, 267 a 271

Projednávání (21. dubna 1993)

VIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 234, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 260, 262, 264, 266, 268, 269 a 272

Projednávání (21. dubna 1993)

IX. Návrh poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 podle sněmovních tisků 71 a 220

Projednávání (21. dubna 1993)

X. Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. podle sněmovních tisků 123 a 275

Projednávání, část č. 1 (21. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2 (22. dubna 1993)

XI. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. podle sněmovních tisků 153 a 273

Projednávání (21. dubna 1993)

XII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k udělování povolenek v mezinárodní kamionové dopravě

Projednávání (21. dubna 1993)

XIII.. Návrhy na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová

Projednávání (21. dubna 1993)

XIV. Návrh na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Projednávání (21. dubna 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 249

Projednávání (21. dubna 1993)

XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání, část č. 1 (21. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2 (22. dubna 1993)

XVII. Návrh poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, podle sněmovních tisků 62 a 219

Projednávání (22. dubna 1993)

XVIII. Návrh poslance Andreje Gjuriče na usnesení Poslanecké sněmovny týkající se zákona o sociální pomoci

Projednávání (22. dubna 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání, část č. 1 (22. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4
Projednávání, část č. 5
Projednávání, část č. 6

XX. Volba členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání (22. dubna 1993)

XXI. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu a ministerstva státní kontroly za rok 1992

Projednávání (22. dubna 1993)

XXII. Situace v Bosně a Hercegovině

Projednávání (22. dubna 1993)

XXIII. Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání, část č. 1 (22. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

Projednávání, část č. 1 (22. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225

Projednávání, část č. 1 (22. dubna 1993)
Projednávání, část č. 2

XXVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podle sněmovních tisků 128 a 274

Projednávání (22. dubna 1993)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, podle sněmovních tisků 253 a 278

Projednávání (22. dubna 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Projednávání (22. dubna 1993)

XXIX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, podle sněmovních tisků 22 a 97

Projednávání (22. dubna 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. dubna 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP