Sněmovní tisk 71
Novela ČNR č.547/1992 Sb.,o zvýšení důchodů v r. 1993

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Soural J..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 74. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 220.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 8. schůzi zamítnut.

     Hesla věcného rejstříku: Důchody



ISP (příhlásit)