Sněmovní tisk 22
Novela zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 22.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 97.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 9. schůzi projednán.

     Hesla věcného rejstříku: ŽivočichovéISP (příhlásit)