Sněmovní tisk 123
Novela zákona o soustavě zákl. a stř. škol (školský zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Tollner P..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 123.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 127. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 275.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 22.04.1993 na 8. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 12. 5. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 134/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Školství

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, ŠkolstvíISP (příhlásit)