Sněmovní tisk 128
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Mandelík R..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 128.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 129. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 14.05.1993 v 9.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 274.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 9. schůzi projednán.

     Hesla věcného rejstříku: KontrolaISP (příhlásit)