Sněmovní tisk 253
Novela z. 18/1992 Sb., o civilní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 263. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 278.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 22.04.1993 schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 12. 5. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 135/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Armáda

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnostISP (příhlásit)