Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze

Od 22. 3. 1994 14:00 do 24. 3. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 882-887/ -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 882 - 887/ -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 888 - 890/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, /sněmovní tisk 888-890/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, /sněmovní tisk 599, 724/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony /sněmovní tisky 599 a 724/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 525 a 746/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států   

Zákony -

 1. 5.

  Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní /sněmovní tisk 776, 874/ -   

 2. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, /sněmovní tisk 548, 865/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16.2.1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí   

 2. 7.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí   

Zákony -

 1. 7.

  Návrh posl. Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách /sněmovní tisky 776 a 874/ -   

 2. 8.

  Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, /sněmovní tisk 549, 728/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky   

Zákony -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisky 548 a 865/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Statut Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 730/  

Zákony -

 1. 11.

  Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisky 549 a 728/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 11.

  Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

Smlouvy -

 1. 12.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná v Canbeře 30. září 1993 /sněmovní tisk 787/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Návrh na volbu člena Rady České televize   

 2. 13.

  Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu České republiky   

 3. 13.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994   

Zákony -

 1. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525, 746/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994   

Smlouvy -

 1. 15.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993 /sněmovní tisk 787/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 17.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 18.

  Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence /sněmovní tisk 783/  

 4. 19.

  Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny   

 5. 20.

  Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha   

 6. 21.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 875/  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze