Sněmovní tisk 549
Zákon prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 549.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 562. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Zahraniční výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 728.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)