Sněmovní tisk 525
Novela zák. o správních poplatcích a o správě daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)