Sněmovní tisk 599
Novela zák. o vlast. vztazích k bytům a nebyt. prostorům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 599.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 724.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 17. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 4. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 72/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Vztahy vlastnické

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Těžba a výrobaISP (příhlásit)