Sněmovní tisk 548
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 548.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 556. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 865.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 17. schůzi schválen.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 4. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 74/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní sílaISP (příhlásit)