Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 17. schůze

17. schůze (22., 23., 24., 23., 24. března 1994)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 882 až 887

Projednávání (22. března 1994)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 888 až 890

Projednávání (22. března 1994)

III. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Projednávání, část č. 1 (22. března 1994)
Projednávání, část č. 2 (24. března 1994)

IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

Projednávání (22. března 1994)

V. Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní tisky 776 a 874

Projednávání (22. března 1994)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 548 a 865

Projednávání, část č. 1 (22. března 1994)
Projednávání, část č. 2 (23. března 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Projednávání (23. března 1994)

VIII. Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, podle sněmovních tisků 549 a 728

Projednávání (23. března 1994)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Projednávání (23. března 1994)

X. Statut Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 730

Projednávání (23. března 1994)

XI. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (23. března 1994)
Projednávání, část č. 2 (24. března 1994)
Projednávání, část č. 3

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Projednávání, část č. 1 (23. března 1994)
Projednávání, část č. 2 (24. března 1994)
Projednávání, část č. 3

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994

Projednávání (23. března 1994)

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525 a 746

Projednávání (24. března 1994)

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993, podle sněmovního tisku 787

Projednávání (24. března 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (24. března 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. března 1994)

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783

Projednávání (24. března 1994)

XIX. Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. března 1994)

XX. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha

Projednávání (24. března 1994)

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 875

Projednávání (24. března 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP