Sněmovní tisk 787
Dohoda mezi ČR a Austrálií o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P


ISP (příhlásit)