Vylosované pořadí ústních interpelací27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

Datum losování interpelací 7. 3. 2019


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 7.03.2019 v 11:04.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Bc. Lucie ŠafránkováIng. Andrej Babišve věci přechodu televizního vysílání na DVB-T2 (N)
2. Ing. Ondřej PolanskýIng. Andrej Babišve věci železniční uzel Brno
3. Mgr. Radek HolomčíkIng. Andrej Babišve věci biopaliva (N)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Věra KovářováIng. Dan Ťokve věci Životu nebezpečno na železnici
2. Lenka KozlováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci financování médií národnostních menšin
3. Zdeněk PodalIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci škody způsobené kormoránem ČRS (N)
4. Ing. Marian JurečkaJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci Odměny přísedících u soudů
5. Ing. Petr TřešňákDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Kontroly dodržování zákoníku práce ve zdravotnictví
6. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci sportovní reprezentace ČR = velký státní znak
7. JUDr. Dominik FeriJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci Budoucnost správních rad
8. Mgr. Petr GazdíkIng. Dan Ťokve věci Oprava D1
9. Mgr. Ivo PojeznýIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci Vodní nádrž Koryčany (N)
10. Mgr. Radek HolomčíkJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci daň z remízku
11. Ing. Jana KrutákováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Truck park Lanžhot
12. Bc. Mikuláš FerjenčíkJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Daňové reformy z dílny ANO
13. Ing. Veronika VrecionováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch
14. Mgr. Mikuláš Peksadoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci Pozice ČR ke Směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu (N)
15. RNDr. Jan ZahradníkJan Hamáčekve věci hospodaření České pošty
16. Ing. Vojtěch MunzarJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci úspor a investic
17. Mgr. Vít RakušanIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Financování sportu v letošním roce
18. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Robert Plaga, Ph.D.ve věci cena maturit
19. Mgr. Marek VýbornýDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Podpora rodinných center
20. MUDr. Vít KaňkovskýDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci nedostatek financí v sociálních službách
21. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIRMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci FN Brno
22. Ing. Petr BeitlDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci navýšení úhradových limitů pobytových sociálních služeb
23. Mgr. Martin KupkaIng. Marta Novákováve věci přípravy licenčního řízení na nového operátora
24. Ing. Stanislav BlahaIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci podpory pro sportovní trenéry mládeže
25. Mgr. Radek HolomčíkMgr. Richard Brabecve věci těžba štěrkopísku
26. JUDr. Dominik FeriJan Hamáčekve věci Obecní kroniky (N)
27. Ing. Veronika VrecionováIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch (N)
28. Ing. Stanislav BlahaIng. Marta Novákováve věci mobilních dat
29. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIRJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci FN Brno
30. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAdoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci Návrat korunovačních insignií z Vídně
31. Ing. Jana KrutákováIng. Dan Ťokve věci Truck park Lanžhot
32. Ing. Vojtěch MunzarIng. Dan Ťokve věci prevence havárií na drahách
33. Mgr. Marek VýbornýJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Vyměřování daně z nemovitostí
34. Mgr. Petr GazdíkIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Financování sportu
35. Ing. Petr TřešňákIng. Marta Novákováve věci Statut stálého výboru pro jadernou energetiku
36. Ing. Věra KovářováDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Financování dětských skupin
37. Mgr. Martin KupkaJan Hamáčekve věci situace v České poště (N)
38. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Robert Plaga, Ph.D.ve věci zadání revize RVP
39. Ing. Marian JurečkaMgr. Richard Brabecve věci Škody páchané vlky na farmových chovech
40. MUDr. Vít KaňkovskýMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci ochrany zdravotníků před TBC zahraniční pracovn.
41. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci SŽDC, problém starých nádražních budov (N)
42. Ing. Jana KrutákováIng. Dan Ťokve věci Dálniční odpočívadla
43. MUDr. Vít KaňkovskýMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci nedostatek financí na platy zdravotních sester
44. Mgr. Radek HolomčíkIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci financování regionálního sportu
45. Mgr. Marek VýbornýIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci Hospodaření Povodí Labe
46. JUDr. Dominik FeriIng. Klára Dostálováve věci Úschovy u realitních zprostředkovatelů
47. Ing. Věra KovářováIng. Marta Novákováve věci Je tu signál?
48. Ing. Jana KrutákováIng. Klára Dostálováve věci NEN
49. Ing. Věra KovářováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Daň z nemovitosti
50. JUDr. Dominik FeriDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Podpora brigád – DPP
51. MUDr. Vít KaňkovskýMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci problémy s financováním domácí zdravotní péče
52. Ing. Marian JurečkaIng. Marta Novákováve věci Vysokých nároků na vzdělání pracovníků v sociálních službách
53. Ing. Marian JurečkaMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci Přístupu VZP k poskytovatelům sociálních služeb
54. Ing. Věra KovářováMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci Nedostatek zubařů
55. Ing. Jana KrutákováIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Třetí hodina tělesné výchovy
56. JUDr. Dominik FeriJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci CŘS
57. Ing. Marian JurečkaJan Hamáčekve věci Bezpečnost na silnicích a práce policie
58. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí
59. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci Ejpovický tunel
60. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci Situace na D11.

Datum losování interpelací 14. 3. 2019


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 14.03.2019 v 11:03.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Mgr. Radek HolomčíkIng. Andrej Babišve věci biopaliva - díl druhý
2. Ing. Stanislav BlahaIng. Andrej Babišve věci komunistické věznice v Uherském Hradišti
3. JUDr. Dominik FeriIng. Andrej Babišve věci Slevy na jízdném
4. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.Ing. Andrej Babišve věci podezření z ovlivňování veřejné zakázky na mýto hnutím ANO
5. Karla MaříkováIng. Andrej Babišve věci Dostavba jaderných reaktorů
6. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.Ing. Andrej Babišve věci Plán, aby Česká republika byla zase tam, kde si zaslouží
7. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Ing. Andrej Babišve věci Snižování počtu úředníků o 10% na Úřadech práce
8. Ing. Vojtěch MunzarIng. Andrej Babišve věci uhlíkové daně
9. Ing. Věra KovářováIng. Andrej Babišve věci Fakeová vláda
10. Mgr. Vít RakušanIng. Andrej Babišve věci Národní investiční plán
11. PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.Ing. Andrej Babišve věci Podpory malých obcí při provozu obecních obchodů a pohostinství
12. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Andrej Babišve věci předseda NSA
13. Ing. Veronika VrecionováIng. Andrej Babišve věci státního rozpočtu
14. Ing. Marie PěnčíkováIng. Andrej Babišve věci financování výstavby nové nemocnice ve Zlíně
15. Ing. Ondřej PolanskýIng. Andrej Babišve věci Tendr na mýtný systém
16. RNDr. Jan ZahradníkIng. Andrej Babišve věci zalesňování
17. Mgr. Helena LangšádlováIng. Andrej Babišve věci čínského vlivu
18. Bc. Lucie ŠafránkováIng. Andrej Babišve věci úmluvy o právech osob se zdrav. postižením
19. Mgr. Helena LangšádlováIng. Andrej Babišve věci přímých zahr. investic
20. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.Ing. Andrej Babišve věci aktuální stav vyšetřování kauzy Čapí hnízdo
21. Mgr. Helena LangšádlováIng. Andrej Babišve věci financování vědy

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Jaroslav MartinůMgr. Richard Brabecve věci vysychání krajiny a eroze půdy
2. JUDr. Dominik FeriIng. Klára Dostálováve věci Úschovy u realitních zprostředkovatelů
3. Ing. Vojtěch MunzarIng. Klára Dostálováve věci daně z nemovitosti
4. Bc. Mikuláš FerjenčíkJan Hamáčekve věci Metodika policie ve věci paragrafu 7b trestního řádu (údajné vypínání webů)
5. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Pěstounská péče, zejm. příbuzenská - příprava novely zákona (N)
6. Mgr. Jan FarskýJan Hamáčekve věci Situace uprchlických dětí v Řecku
7. RNDr. Jan ZahradníkMgr. Richard Brabecve věci důsledky víkendového orkánu na Šumavě
8. Ing. Miloslava VostráIng. Dan Ťokve věci kontrolní systém slev jízdného pro děti, studenty a seniory
9. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci stav přípravy zákona o lobbování
10. Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Reakce MPSV na podněty ombudsmanky (N)
11. Mgr. Helena LangšádlováJan Hamáčekve věci České pošty
12. Ing. Věra KovářováIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Snížení počtu žáků MŠ
13. Mgr. Jan ČižinskýIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Neschválení příplatku k normativu - VOŠ publicistiky v Praze
14. Ing. Ondřej PolanskýIng. Dan Ťokve věci Hluková zátěž na D1
15. Ing. Marie PěnčíkováIng. Klára Dostálováve věci financování výstavby nové nemocnice ve Zlíně
16. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Národní program vzdělávání
17. Ing. Pavel Jelínek, PhD.Jan Hamáčekve věci Komunikace v IZS - frekvenční překryv s NATO
18. MUDr. Věra ProcházkováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Nové regulace hazardu a jejich dopad
19. Bc. Lucie ŠafránkováMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci dostupnosti stomatologické péče (N)
20. Ing. Dana BalcarováMgr. Richard Brabecve věci Rozšíření spalovny nebezpečných odpadů - Ostrava
21. Ing. Marian JurečkaDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci vysokých nároků na vzdělání pracovníků v sociálních službách
22. Karla MaříkováMgr. Tomáš Petříček, Ph.D.ve věci Jednání s ministryní zahraničí Norska o dětech rodiny Michálkových
23. Ing. Martin JiránekIng. Marta Novákováve věci Národní inovační fond - stav činností
24. Mgr. Radek HolomčíkIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci regionální sport
25. Bc. Jan PošvářJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Bariérové finanční úřady
26. Mgr. Marek VýbornýIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Podpora a údržba sportovišť
27. Ing. Dana BalcarováMgr. Richard Brabecve věci EVL Keprník - výsadba smrku do bučin
28. JUDr. Dominik FeriDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Zvýšení hranice odvodů u DPP
29. Ing. Věra KovářováJan Hamáčekve věci Fotbalové výtržnictví
30. Ing. Vojtěch MunzarIng. Dan Ťokve věci problematiky D8
31. Ing. Ondřej PolanskýIng. Dan Ťokve věci Tendr na mýtný systém
32. Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Inspekce sociálních služeb
33. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.Ing. Marta Novákováve věci konkrétní kroky ministryně k přilákání dalšího operátora
34. Ing. Marie PěnčíkováIng. Marta Novákováve věci financování výstavby nové nemocnice ve Zlíně
35. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Revize RVP
36. MUDr. Věra ProcházkováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Výsledky projektu Dluhopis Republiky
37. Karla MaříkováIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci ČR toleruje rizikový glyfosfát
38. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Fluktuace na Úřadu práce v NSD v přímém kontaktu s klienty
39. Ing. Marian JurečkaMgr. Richard Brabecve věci škody páchané vlky na farmových chovech
40. Bc. Mikuláš FerjenčíkJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Odpouštění pokut za pozdní podání daňového přiznání způsobené zdravotním stavem poplatníka
41. Ing. Vojtěch MunzarIng. Marta Novákováve věci Nord Stream 2
42. Ing. Marian JurečkaMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci dopady 5G síti
43. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci stav projektu omezení duplikovaného předkládání účetních závěrek
44. MUDr. Věra ProcházkováMgr. Richard Brabecve věci Postoj Ministerstva financí k návrhu na legalizaci prostituce
45. Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Umisťování dětí do NRP
46. PhDr. Olga Richterová, Ph.D.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Jaké děti náš stát považuje za ohrožené? Máme kritéria?
47. JUDr. Dominik FeriJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci Nápad na NSS
48. Ing. Věra KovářováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Finance na silnice II. a III. třídy
49. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci odměňování expertů v samosprávách
50. JUDr. Dominik FeriMgr. Richard Brabecve věci Zálohované PET lahve
51. Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci Náročné profese
52. Ing. Marian JurečkaMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci přístupu VZP k poskytovatelům sociálních služeb
53. Ing. Věra KovářováJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci Evidence skutečných majitelů
54. Ing. Věra KovářováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Daň z nemovitosti
55. JUDr. Dominik FeriIng. Dan Ťokve věci Slevy na jízdném
56. Ing. Marian JurečkaJan Hamáčekve věci bezpečnost na silnicích a práce policie
57. JUDr. Dominik FeriJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Slevy na jízdném
58. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí
59. Ing. Věra KovářováJan Hamáčekve věci Policisté na vlastní pěst
60. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci ejpovický tunel
61. Ing. Věra KovářováDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Financování dětských skupin
62. Ing. Marian JurečkaJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci získání majetku od konfederace politických vězňů
63. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci situace na D11

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)