(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Valentu, který bude interpelovat pana ministra Plagu ve věci sportovní reprezentace České republiky rovná se velký státní znak. Připraví se pan poslanec Feri.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, zajímal by mě váš názor jako titulárního představitele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na prostý fakt, že se na reprezentačních dresech našich sportovců, nejnověji na dresech hokejových reprezentantů, objevuje symbol - znak, který pro diváka neznalého heraldiky vizuálně prakticky nezohledňuje Moravu a Slezsko jako integrální součásti České republiky, ačkoliv zákon č. 352/2001 Sb. v § 3 odst. 1 písm. g) jednoznačně určuje pro případy reprezentace České republiky užití takzvaného velkého státního znaku, který tomuto požadavku plně odpovídá. Doslovně cituji z uvedeného zákona: Velký státní znak se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku.

Vážený pane ministře, nedomníváte se, že jde o porušování platného zákona asociacemi hokeje a fotbalu v České republice, které navíc může svým negativním přesahem do patriotistického cítění některých občanů České republiky vyvolávat či nahrávat zcela zbytečným třenicím mezi obyvateli Čech, Moravy a Slezska? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr je přítomen, takže prosím o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, děkuji za dotaz. Možná obecně ve věci sportovní reprezentace a velkého státního znaku. Když se podíváte na zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tak o velkém státním znaku a jeho využívání ve spojitosti se sportovní reprezentací se zmiňuje ve dvou případech. Tam se stanoví za oprávněné uživatele sportovci při reprezentaci České republiky, kde se uvádí, že velký státní znak, tedy jenom velký státní znak, se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku. Je k diskusi, a já vím, že v minulosti byla debata o tom, jestli zákon toto ukládá, ne pouze umožňuje. Takže pokud bychom šli tímto výkladem, pak všechny dresy sportovců reprezentujících Českou republiku by měly být zevně označeny velkým státním znakem. Nikde není upraveno, kde by měl být znak umístěn a v jaké velikosti.

Zcela obecně k této debatě, kterou trochu potáhnu doširoka, to znamená, když se podíváte na dresy českých reprezentantů, podíváte se na reprezentaci České republiky, tak nelze zabránit tomu, aby čeští sportovci měli na dresech, jak jsem někdy slyšel, divného lva nebo cokoli jiného. Já mám za to, že Ministerstvo školství ve věci prezentace státního znaku a symbolů jde v tuto chvíli cestou užívání správného názvu, byť vám to možná přijde jako obecná odpověď, a můžu v tuto chvíli přislíbit, že MŠMT se také zaměří více na naplňování zákona, o kterém jsem hovořil, které ukládá užití velkého státního znaku nebo státních symbolů v případě žadatelů o dotaci ze státního rozpočtu, což jsou všechny svazy a reprezentanti.

Tak to možná na úvod obecně a věřím, že to ještě doplníte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za odpověď, pane ministře. Vaše předchůdkyně paní ministryně Valachová byla v tomto ohledu trošku vstřícnější. Říkala, že se na to zaměří, ale pak skončilo volební období a nic se nestalo.

Já bych vám jenom chtěl připomenout, že zatímco kanadské, švédské nebo i ruské dresy procházejí časem dílčími designovými změnami, čeští fanoušci teď mají poměrně velký problém svůj tým vůbec poznat. Například podle ankety deníku Sport se nový dres nelíbí 80 % hlasujících a také mnohým reprezentantům.

Skutečně nemáte nějaký vliv, jak upozadit takovéto experimenty s národní symbolikou, a jak jste správně říkal, zejména když stát lije do vrcholového sportu tak obrovské sumy peněz a nyní je nucen tolerovat nejen eventuální porušení platného zákona, ale i národních tradic? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, jestli pan ministr má zájem o doplňující odpověď. Má. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Ano, ta záležitost, o které hovoříte, je samozřejmě věcí vkusu. Na druhou stranu když jste mluvil o Kanaďanech, tak ten javorový list, který tam mají, pokud si pamatuji, poměrně značnou úpravou a také okolo toho bylo v Kanadě, aspoň prezentováno v médiích, docela haló.

Já vím, že moje předchůdkyně byla v mnoha ohledech vstřícná, a jak říkáte, v řadě věcí zůstalo u nenaplněných slibů. Proto já neslibuji, proto říkám konkrétně, že mě o něco víc trápí v tuto chvíli to, že tady máme nějaký název a ten také nepoužíváme. To znamená, nebudu konkrétní, ale slibuji vám, že se na to pokusíme zaměřit trošku více. A můžeme se zase za nějakou dobu zainterpelovat a řekneme si, jestli se v tom něco podařilo, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat pana ministra Kněžínka ve věci budoucnosti správních rad. Připraví se pan poslanec Gazdík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, členové vlády. Je to velká radost mít štěstí na ministra. Ještě než jsem dokázal vůbec tu interpelaci přednést a proslovit, tak už mi aparát pana ministra připravuje patřičné podklady, které jsem si chtěl tímto vyžádat, takže za to velmi děkuji.

Ale ve zkratce, o co jde. Jak jsem již zmiňoval včera při prvém čtení novely zákona o obchodních korporacích, tak se bude měnit povinný nejmenší počet členů správních rad u akciových společností, které mají monistickou strukturu. Chtěl jsem požádat pana ministra o aktuální data k tomu, kolik vlastně mají příslušné akciové společnosti počet členů správních rad. Je jasné, že drtivá většina bude mít pouze jednoho člena správní rady, který bude vykonávat zároveň jako předseda správní rady funkci statutárního ředitele, ale ta čísla, která jsou v RIA, jsou rok a půl nebo dva roky stará a myslím, že by stálo za to při tom projednávání mít co možná nejčerstvější informace.

Děkuji. Vím, že to pan ministr nedá z místa, že mi to patrně pošle do datovky někdy příští týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Pane poslanče, vy už jste si v podstatě odpověděl. Pošleme vám to do datovky příští týden.

Teď vážněji. My jsme - protože aktuální informace je potřeba vygenerovat ze systému veřejných rejstříků, což chvíli trvá, tak už jsme zadali požadavek a skutečně zhruba do týdne bychom ta data za rok 2018 měli mít. Na druhou stranu úplně nepředpokládám, že by se měla nějak masivně lišit od dat za předchozí rok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující dotaz, takže prosím pana poslance Gazdíka, který bude interpelovat ministra Ťoka ve věci opravy dálnice D1.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo. V tomto roce bude dálnice D1 opravována naprosto enormním způsobem. Cca 31 km nedostavěných v loňském roce, dalších zhruba 40 km, které se mají opravovat letos. To je situace, která může způsobit obrovské dopravní problémy. A protože se nám blíží jaro a můžou nastat i různé povětrnostní okolnosti, tak si vás dovoluji, pane ministře zeptat:

Jaká opatření jste přijal, abyste na minimum zmírnil riziko, že se budou opakovat kolapsy, jako třeba ten v prosinci 2018 v důsledku sněžení?

Jak budete postupovat, aby nedošlo k podobným problémům, jako to bylo s firmou Geosan, kdy už v nějakém čase jste jistě věděl, že firma Geosan nemůže stihnout opravu a že můžou vzniknout problémy, a přesto se nestalo takřka nic a stal se až ten kolaps v prosinci.

Třetí otázka. Jak spolupracujete s policií, aby skutečně trestala řidiče kamionů, kteří ohrožují plynulost provozu nebo ohrožují ostatní řidiče? Máte připravené například dopravní značky, nebo opět dojde jen na šikanování řidičů úsekovým měřením 80 km a vylepšení tak stavu městských pokladen některých obcí třetího stupně?

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP