(16.40 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, snížení ceny jízdného o 75 %, o němž rozhodla vláda, platí pro studenty a seniory od září loňského roku. Zatím poslední Ministerstvem dopravy zveřejněné údaje z konce loňského roku ukazují, že smysluplnost těchto slev se v praxi prokázala. Rovněž údaje o vyplácených kompenzacích za poskytnuté slevy v posledních čtyřech měsících loňského roku odpovídaly alikvotnímu podílu z celoročně odhadovaných výdajů šest miliard korun. Tedy finančně program běžel víceméně dle předpokladů. Je ale asi pravdou i to, že Ministerstvem dopravy pověření kontroloři nestačí prověřovat, zda dopravci nedávají zlevněné jízdné i cestujícím bez nároku s tím, že to doplatí stát.

Od loňského září do konce letošního února tito revizoři zjistili celkem pouze 15 závad. V této souvislosti ovšem připomínám zhruba čtvrt roku starou akci reportérů jedné nejmenované televizní stanice, kteří zkoušeli, zda na slevy na jízdném určeném pro děti, studenty a seniory nejezdí i cestující, kteří na ně nemají nárok. A ukázalo se, bohužel, že laxnost provozního personálu dopravců při prodeji takových zlevněných jízdenek je dost značná. A to mi bohužel potvrzuje v poslední době i řada občanů. Je mi jasné, že na komplexnější vyhodnocení ekonomických dopadů zlevněných jízdenek je asi ještě příliš brzy. Nicméně se zdá, že asi právě v kontrolních mechanismech a ve zmíněné laxnosti provozního personálu dopravců při prodeji takovýchto zlevněných jízdenek není vše vždy zcela v pořádku.

A zde jsou mé dotazy. Za prvé: Jaká opatření k zamezení zmíněné laxnosti při samotném prodeji již byla přijata či se připravují ze strany Ministerstva dopravy? Za druhé: Jaké byly úhrady dopravcům v prvních dvou měsících letošního roku, tedy zda odpovídají předpokladu přibližně 500 milionů korun měsíčně? A za třetí: Jak je zajištěna kontrola vyúčtovávaných částek od dopravců státu? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Vostrá prostřednictvím pana předsedajícího, primární kontrolou správnosti vyčíslení výše ztráty dopravců ze slev, tedy fakturovaných kompenzací slev, je informační systém, který Ministerstvo dopravy provozuje pro tento účel. Je nezávislý na dopravcích, čili dopravci si sami ztrátu nevypočítávají. Do tohoto informačního systému pouze nahrávají záznamy o jednotlivých prodaných jízdenkách, z nichž pak systém ztrátu vyčísluje. Systém má celou řadu kontrolních prvků, například hlídá, aby nebyla jedna jízdenka proplacena víckrát nebo aby nebyla kompenzována vyšší částka, než odpovídá výši nařízené slevy.

Po zavedení nových slev jsme nechali dopravcům nějaký čas na to, aby vše řádně odladili a zavedli do rutinního provozu. Zejména se jednotliví zaměstnanci dopravců, to znamená řidiči autobusů, průvodčí ve vlacích a tak dále, museli naučit pracovat s novými průkazy, kterými cestující dokládají nárok na slevu. Následně zahájilo Ministerstvo dopravy kontroly v terénu, tedy přímo ve vozidlech dopravců, kdy jsme prověřili v pěti stech spojích, jak moc jsou pracovníci dopravců důkladní při kontrolách nároku na slevu u jednotlivých cestujících žádajících zlevněné jízdné. Kontroloři se zaměřili především na to, zda mají cestující k jízdenkám se slevou vydaným ve vozidle, případně zakoupeným v předprodeji i příslušný průkaz dokládající nárok na slevu, tedy jestli dopravci nedávají zlevněné jízdné cestujícím bez nároku na slevu. Dále se kontroluje, zda nejsou vydány jízdenky pro fiktivní cestující, kdy například v autobusech by mohl řidič navolit slevové jízdenky, na které nikdo nejede.

Kontrolní zjištění nejsou sice bez závad, ale nejsou ani nijak zásadní. V kontrolovaných pěti stech spojích bylo objeveno celkem 15 cestujících, kteří buď neměli doklad prokazující nárok na slevu, nebo byl tento doklad neplatný. Vzhledem k tomu, že těmito spoji mohlo cestovat řádově deset tisíc cestujících, nejedná se o dramatické číslo. V letošním roce jejich počet v každém případě navýšíme. Je ale nutné zdůraznit, že většina kontrol bude zajištěna externími pracovníky, protože Ministerstvu dopravy nebyli na tuto agendu přiděleni nebo potvrzeni žádní noví zaměstnanci.

Cílem kontrol není primárně někoho nachytat, ale především ukázat, že Ministerstvu dopravy není jedno, co proplácí, a že tedy dopravci mají skutečně dbát na to, aby slevy poskytovali v souladu s pravidly. Má tedy zejména preventivní charakter. V případě větších opakovaných prohřešků je ale ministerstvo připraveno uplatnit vůči dopravci smluvní sankce.

Já bych ještě dodal odpovědi na ty vaše otázky, které tady nezazněly v tom připraveném textu. Předně, za první měsíce, teď už jsou to čtyři měsíce, se ukazuje, že náš odhad byl docela správný. Jsme něco pod zhruba pěti sty miliony měsíčně. Takže jsme v té relaci, ve které máme být. To je v pořádku.

Pak ještě bych chtěl okomentovat to, co mně řekli kolegové, když jsme se o tom bavili na poradě. To jsou ty komerční televize, které udělaly takový ten mystery shopping a šly to zkoumat do terénu. Je to věc, na kterou, jak jsem říkal, se budeme určitě zaměřovat. Nicméně tam byla ukázána jedna věc, ve které není potřeba dávat právě povolení té slevy. Když jdete na pokladnu a chcete koupit například pro seniora nebo pro dítě jízdenku, nemusíte v době nákupu mít s sebou tu průkazku. Tu průkazku musíte prokázat při kontrole nebo při vstupu do vozidla, tam, kde je ten řidič zároveň ten, který by to měl kontrolovat.

Takže jsme si vědomi, že je to citlivá otázka. Určitě se tomu budeme věnovat. Budeme zajišťovat větší počet kontrol, s povzdechem říkám, ovšem externími pracovníky, protože na ministerstvu je prostě nemáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pane ministře, děkuji za vaše odpovědi. Já jsem samozřejmě říkala, že ten projekt je víceméně v těch odhadech v pořádku. To jsem tady zaznamenala. Nicméně z toho, jak jste mi odpověděl, tak jenom jestli jsem pochopila dobře, a možná že ne. Vy jste říkal, že informační systém, který je tedy nezávislý na dopravcích, a že dopravci tam nahrávají záznamy. A já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli se tedy pracuje s těmi záznamy od dopravců, nebo jestli se nemůže stát, a teď tedy opravdu předjímám a spekuluji, že i v těch záznamech třeba je nějaký renonc, chyba, teď nemyslím úmyslná, ale prostě chyba, a jestli i toto je tedy ten systém schopný odhalit. Na to bych se ráda ještě zeptala, jestli mohu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ten systém je systém Ministerstva dopravy, takže je to nezávislé na dopravcích. Oni do toho dávají jenom ty svoje vstupy. Má kontrolní mechanismy, že odhalí chybu, která tam je v tomto vstupu. Takže kdyby někdo třeba žádal na stejnou jízdenku dvakrát slevu nebo něco takového, tak tyto věci on umí odchytit. Ty kontroly se ale nezaměřují primárně na ten systém, protože ten má své vlastní mechanismy. Ty se zaměřují například na to, to, co jsem tady popisoval, aby prostě někdo z dopravců nepodlehl pocitu, že na prázdné jízdenky, na které nikdo nejede, si koupí tu slevovou jízdenku, a 75 % mu ten stát nedoplatí. Tak to jsou věci, které hlídáme, aby se to nestalo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek s interpelací na pana ministra Jana Kněžínka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této interpelaci bych se chtěl zeptat pana ministra, v jakém aktuálním stavu je příprava zákona o lobbování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, otázka to byla velmi stručná. I odpověď bude stručná. Návrh zákona prošel v minulém roce vnějším připomínkovým řízením, které skončilo už tedy před relativně dlouhou dobou. Nicméně sešlo se obrovské množství zásadních připomínek, což bylo důvodem toho, že se vypořádávalo v podstatě až do konce minulého roku, a 27. prosince 2018 byl návrh zákona předložen vládě a Legislativní radě vlády. My jsme se ještě paralelně snažili některé věci, některé ty zásadní připomínky řešit i poté, co návrh byl předložen. Dne 7. 3. se návrhem zabývala Legislativní rada vlády, to znamená, je to vlastně minulý týden ve čtvrtek. A jak už tak bývá, zaznělo poměrně velké množství připomínek, na základě kterých jsem požádal o přerušení projednávání toho návrhu s tím, že ho dopracujeme a pokusíme se na ty připomínky reagovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP