Ing. Pavel Jelínek, PhD.

Ing. Pavel Jelínek, PhD.

Narozen: v roce 1962

Volební kraj: Olomoucký
Zvolen na kandidátce: SPD

Seznam činností

Parlament

Výbor

Podvýbor

Komise

Klub

Meziparlamentní skupina v rámci MPU

Činnosti

Další informace

Pavel Jelínek

Po rozdělení republiky opustil místo odborného asistenta pro výuku výpočetní techniky na VF VŠDS, ukončil služební poměr v AČR a vrátil se do rodné Olomouce.

Vstoupil do soukromé sféry nejdříve téměř ročním působením v soukromé firmě v Praze a následně od roku 1993 v různých pozicích v rámci ICT firem MERIT Olomouc.

V roce 1999 následovala roční práce u firmy MAKRO ČR s.r.o. v Olomouci jako technický manažer a potom vedoucí elektro.

V listopadu 2000 opět nastoupil u firmy MERIT GROUP a.s. a postupně se stal jejím většinovým akcionářem.

Roku 2001 ukončil doktorandské studium obhájením doktorandské práce v oblasti diagnostiky a získáním titulu PhD. na VŠDS v Žilině, fakultě speciálního inženýrství.

Od roku 2014 se aktivně věnuje komunální politice. O politiku se zajímá od roku 2006. V roce 2016 byl zvolen krajským zastupitelem Olomouckého kraje. Pracuje jako předseda Komise informatiky. Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za SPD Tomio Okamury. Členem SPD je od roku 2015.

Kromě práce ve výborech a komisi se ve své poslanecké práci věnuje oblasti ICT, digitalizaci a maximálnímu využití moderních technologií pro komunikaci občana s úřady a zvýšení produktivity státní správy.

Je zakládajícím členem spolku PROMERITUM, který  vzniknul na základě potřeby zdůraznit důležitost kvalitní péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních. Jednak ze strany lékařů a sester, ale i vybavením těchto zařízení kvalitními přístroji. Spolek má za sebou několik úspěšných sbírek na kvalitní zdravotnické přístroje.

Kromě práce předsedy spolku i ze svého příjmu z veřejných prostředků podporuje tuto oblast.ISP (příhlásit)