Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Smlouvy

Celkem nalezeno 98 tisků. (1. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 27/0 Vnitřní doh. o financování pomoci Evropské unieMezinárodní smlouvaSchválena
 34/0 Doh. o zřízení Evropské molekulární biologické laboratořeMezinárodní smlouvaSchválena
 63/0 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.Mezinárodní smlouvaSchválena, 40/2014 Sb. m. s.
 65/0 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 41/2014 Sb. m. s.
 68/0 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.Mezinárodní smlouvaSchválena
 69/0 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 55/2014 Sb. m. s.
 74/0 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audioviziMezinárodní smlouvaSchválena
 75/0 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitěMezinárodní smlouvaSchválena, 9/2015 Sb. m. s.
 79/0 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatuMezinárodní smlouvaSchválena, 4/2021 Sb. m. s.
 80-E/0 Návrh rozh. Rady EU - zruš. rozh. Rady 2007/124/ES (Euratom)Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 93/0 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)Mezinárodní smlouvaSchválena, 1/2019 Sb. m. s.
 94/0 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 51/2014 Sb. m. s.
 101/0 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráciMezinárodní smlouvaSchválena, 53/2014 Sb. m. s.
 102/0 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osobMezinárodní smlouvaSchválena, 14/2015 Sb. m. s.
 103/0 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcechMezinárodní smlouvaSchválena, 15/2015 Sb. m. s.
 104/0 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 8/2015 Sb. m. s.
 110/0 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgányMezinárodní smlouvaSchválena, 65/2014 Sb. m. s.
 111/0 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 64/2014 Sb. m. s.
 112/0 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 12/2016 Sb. m. s.
 121/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2015 Sb. m. s.

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)