Stenografický zápis 7. schůze, 20. března 2014


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Václav Snopek


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch


30. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola


31. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Rais


22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Rom Kostřica
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Bronislav Schwarz


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Jaroslav Foldyna


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Rais


54. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /sněmovní tisk 113/

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Jan Bartošek


21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Robin Böhnisch
Předseda PSP Jan Hamáček


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Kateřina Konečná


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Kateřina Konečná


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Kateřina Konečná


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Pavel Holík


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013 /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Rom Kostřica


56. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard /sněmovní dokument 350/

Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Matěj Fichtner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Václav Votava


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


58. Ústní interpelace

Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Josef Zahradníček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Josef Zahradníček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Josef Šenfeld
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Nina Nováková
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Nina Nováková
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Lukáš Pleticha
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Lukáš Pleticha
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Petrů
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Radim Holeček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Václav Zemek
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Václav Zemek
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Daniel Korte
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Daniel Korte
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Valenta
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Ivo Pojezný
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Ladislav Šincl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec René Číp
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Martin Novotný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 18.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP