Stenografický zápis 27. schůze, 21. května 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


138. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Pavlína Nytrová


79. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jiří Mihola


133. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření správnosti, hospodárnosti a zákonnosti postupů osob, které jsou odpovědné za projekt, stavbu a stavební dohled při projektování a výstavbě pražského tunelového komplexu Blanka, a osob odpovědných za ochranu zájmů investora při realizaci tunelového komplexu Blanka. /sněmovní dokument 2124/

Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec František Laudát
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Komárek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Adámek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát


134. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014 /sněmovní dokument 2361/

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura


135. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 a 2013 /sněmovní dokument 2362/

Poslanec Vladimír Koníček


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014 /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslankyně Jana Fischerová


71. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, 1978 /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Mihola


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000 /sněmovní tisk 375/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zbyněk Stanjura


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014 /sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Šrámek


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


139. Ústní interpelace

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Radim Holeček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Radim Holeček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Igor Nykl
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Jiří Valenta
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jiří Valenta
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ivo Pojezný
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ivo Pojezný
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Radim Holeček
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 16.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP