Stenografický zápis 40. schůze, 31. ledna 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


58. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Kott
Poslanec Dominik Feri


59. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Schiller
Místopředseda PSP Petr Fiala


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Schiller


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec


65. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Julius Špičák
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Julius Špičák


68. Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

Poslanec Adam Kalous
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Monika Oborná
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Josef Kott
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Pošvář
Poslanec Dominik Feri


71. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci) /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Válková


72. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek


73. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Věry Kovářové, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 162/ - prvé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jaroslav Dvořák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Martin Jiránek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová


74. Návrh poslanců Leo Luzara, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení

Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP