Sněmovní tisk 180
Novela z. o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Leo Luzar, Hana Aulická Jírovcová, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Luzar L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 180/0 dne 25. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0180.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 180/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 480/18, PID ALBSAZ89N57Y.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Berkovec a navrhl Volební výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 31. 1. 2020 na 40. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 6. 2020 na 49. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce, likvidita soukromého sektoru, nekalá reklama, omezování soutěže, peněžní zásoba, propagace, propagační účinek, půjčka, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)