Stenografický zápis 57. schůze, 26. května 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Roman Sklenák


344. Zbavení povinnosti zachovávat mlčenlivost osob, které se v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně v období od 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016 seznámily s tzv. Šlachtovou zprávou

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda PSP Jan Hamáček


338. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D 47

Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 9.50 hodin do 9.52 hodin.)

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jan Birke
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec František Petrtýl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Šidlo


21. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) /sněmovní tisk 1005/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Plíšek
Místopředseda PSP Jan Bartošek


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec David Kádner


51. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vladislav Vilímec


183. Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo ve 13.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP