Stenografický zápis 10. schůze, 18. června 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.50 hodin).
(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek


78. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka


110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


79. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

Poslanec Josef Nekl
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Alena Nohavová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 12.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


85. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Bartošek


86. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


87. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník


86. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


87. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


93. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013 /sněmovní tisk 150/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Karel Černý


94. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013 /sněmovní tisk 191/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Karel Černý


95. Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014 /sněmovní tisk 193/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Igor Jakubčík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický


44. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení

Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec František Adámek
Poslanec Jan Klán


43. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci prostituce a o změně některých zákonů (zákon o regulaci prostituce) /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Člen zastupitelstva hl. m. Prahy Lukáš Manhart
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Jana Černochová
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


32. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení

Poslanec Roman Sklenák


112. Informace předsedy vlády o situaci na ministerstvu spravedlnosti

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Martin Komárek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Pavel Blažek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Bronislav Schwarz
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Josef Hájek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Pan Pavel Štern
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Mihola
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Daniel Korte
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP