Sněmovní tisk 115
N.z. o regulaci prostituce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 30. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: Krnáčová Adriana.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 31. 1. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2014 jako tisk 115/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 338).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 115/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Petiční výbor.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1288František Vácha06749-08417.doc (25 KB) / PDF (180 KB, 1 strana) 8. 9. 2014 v 20:35:16
1289František Vácha06750-08418.doc (25 KB) / PDF (189 KB, 1 strana) 8. 9. 2014 v 20:35:16
1290František Vácha06751-08419.doc (26 KB) / PDF (190 KB, 1 strana) 8. 9. 2014 v 20:35:17
1291František Vácha06752-08420.doc (26 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 8. 9. 2014 v 20:35:17


Hesla věcného rejstříku: Prostituce

Deskriptory EUROVOCu: nedovolený obchod, oprávnění k výkonu služby, propagace, prostituce, sociální problém

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)