(11.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale spíš nejdřív odpovědět, pak bych přijal změnu. Mně to přijde lepší rozhodnout orientačním hlasováním, jestli čtyři nebo pět. O tom jednom roku myslím není spor, tam je shodný návrh. A když rozhodneme čtyři nebo pět, tak já navrhuji nejprve hlasovat o tom - myslím, že to byla paní poslankyně Bohdalová, teď nevím ten (nesrozumitelné), to se omlouvám, do konce školního roku, v kterém dítě dosáhne čtyř let. To mi přijde jako nejrozumnější. A to by mělo být jako první. Ale takhle to není navrženo. Nejdřív je navrženo bez těch slov dosažených čtyř let, pak je varianta dosažených čtyř let a pak je tohle. Mně to přijde ale logické naopak.

Takže to jsou vlastně dva návrhy. První, u bodů C4 až C12, a potom otočit, případně nejdříve rozhodnout, jestli čtyři nebo pět, a pokud čtyři, tak rozhodnout o té dikci během školního roku. A v okamžiku, kdy to schválíme, tak všechny ostatní můžeme prohlásit za nehlasovatelné, které se týkají toho věkového rozpětí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek... (Poslanec Kováčik připomíná posunkem předsedající své přihlášení.) Pan poslanec Kováčik, pan poslanec Kalousek a k proceduře paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Taky mám přednostní právo, paní předsedající, a přihlásil jsem se přece jenom dřív.

Já nepamatuji, že by takto složitá procedura tady byla - nebo alespoň hodně dlouho tady takto složitá procedura nebyla. A alternativní návrhy, které přednesl pan kolega Stanjura a které zajisté přednese i pan kolega Kalousek, jdou natolik do podrobností, že bych rád, abychom se s tím vyrovnali naprosto v pořádku, abychom nedošli k situaci, kdy Sněmovnu opustí špatně odhlasovaný zákon, špatně odhlasované pozměňovací návrhy a kdy by nás mohli třeba i opravovat ze Senátu potom, samozřejmě s chutí jim vlastní. Proto bych poprosil až poté, až padnou všechny návrhy změny procedury, o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání dvaceti minut, aby si všechny ty návrhy, které tady vůči proceduře padnou, mohla zpravodajka, navrhovatelé změn a legislativa vyjasnit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane předsedo. Učiníme tak. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dopředu se omlouvám, protože předložím návrh, který je poněkud nestandardní a pro většinu z vás asi nebude přijatelný, ale pro klid svědomí ho přece jen přednesu.

Dlouholetá zkušenost jak státního úředníka, tak poslance mi říká (úplné ticho v sále) - na základě tohoto množství pozměňujících návrhů a takto komplikované procedury, že budeme-li to hlasovat a odhlasujeme-li dnes tento návrh, ať již jakkoli, nemůže to skončit jinak než paskvilem. Prostě to nemůže skončit jinak než paskvilem. Já tedy velmi prosím, protože mám pocit, že z toho souboje osobních názorů i politického boje se nám trochu vytratilo to dítě. To už tady v té diskusi nevidím. Zákon o dětské skupině, ale to dítě už tam nevidím. Já velmi prosím, jestli byste nezvážili - je to opravdu jenom prosba, je nestandardní - kdyby dnes, kdyby teď v tuhle chvíli libovolný ministr otevřel rozpravu, tak umožní v rámci té rozpravy předložit znovu návrh na buď přerušení do příští schůze, třeba mimořádné, nebo na znovunavrácení do druhého čtení... Ne, to už nejde. Takže na přerušení a napříč politickým spektrem by se mohla sejít odborná skupina našich kolegů, kteří se tomu věnují, a pokusit se najít nějaké východisko, na jehož konci by nebyl paskvil. Jestli se dnes do toho hlasování pustíme, paskvil je stoprocentní jistota, která z nás vypadne. Prosím zvažte to.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s přednostním právem pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že jsem paní kolegyni (poslankyni Bohdalovou) předběhl, ale udělal jsem to proto, že chci navázat na pana kolegu Kalouska. A myslím si, že ta procedura je neobvykle složitá, že opravdu dlouho tady taková nebyla. My jsme teď slyšeli několik návrhů, jak ta procedura má vypadat, ale těžko z nás si v takovém množství tu proceduru někdo dokáže představit, aniž bychom ji měli na papíře před sebou, nevidíme to. A opravdu se může stát, že ten zákon nebude takový, jaký bychom si všichni představovali, aby opustil Poslaneckou sněmovnu.

Já chci podpořit ten návrh, který jsme tady slyšeli, a minimálně ho pevně zařadit na nějaký jiný den nebo možná na nějakou jinou schůzi. Ale myslím si, že by to bylo dobře pro ten zákon a pro občany České republiky. Děkuji. (Potlesk z řad Úsvitu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, ona ta procedura není až tak složitá, jako složitě byla vysvětlovaná. Ale já bych chtěla vysvětlit jenom ty čtyři roky. V tom jednom návrhu je: po dosažení čtyř let věku dítěte. Co když se stane, že dítěti budou čtyři roky v lednu - to ho na ty čtyři měsíce školního roku budeme přeřazovat někam jinam? A v tom mém návrhu je: po dosažení čtyř let věku v daném školním roce. Čímž říkáme, že dítě, když ve školním roce dosáhne čtyři roky, to může celé absolvovat v té dětské skupině. Takhle jednoduché to je. A proto já jsem dávala návrh s tím dokončením školního roku. To je vše. Děkuji. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my se dostáváme do situace, ze které bude těžko úniku bez ztráty kytiček. A já bych se proto v této chvíli připojil k prosbě pana kolegy Kalouska, aby kterýkoli z ministrů či ministryň znovu otevřeli rozpravu, aby mohl být načten návrh na přerušení s tím, že je možné garantovat, že to přerušení může být do tohoto pátku, aby se v pátek - v den, kdy řádně třetí čtení lze provádět - konalo třetí čtení poté, co si vyjasní předkladatelé procedury, zákona, všichni, kdo měli ty pochybnosti. Abychom si tady nemuseli vysvětlovat jednotlivé pochybnosti znovu ve věcné diskusi, protože by to stejně k ničemu nevedlo. Rozhodující je otázka té procedury, aby se něco špatně neprovedlo. Pokud, prosím pěkně, bude reagováno na naši společnou prosbu o znovuotevření rozpravy a návrhu na přerušení, je bezpředmětná moje žádost o přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a mám tady faktické poznámky, které nemohu pustit, protože je po rozpravě. Takže pouze pokud máte připomínky k proceduře. A myslím tím paní poslankyni Maxovou a pana poslance Kolovratníka. Není tomu tak? Není. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, ona ta procedura není tak složitá. Ona paní zpravodajka si to trošku užívala a vyvolala dojem, že je to složité. Ale kdo jste ve Sněmovně déle, tak jistě mi dáte za pravdu, že jsme tady měli podstatně složitější tisky. Tam se několik návrhů dubluje a některé jsou tam i třikrát.

Ale dobře. Pokud tady byla avizována přestávka klubu KSČM, tak vzhledem k tomu, že na 12.30 máme naplánované volby a po obědě máme pevně zařazené body, tak nám stejně asi nezbude nic jiného než hlasovat v pátek. Ale já chci říct, že ti, kteří se zabývají touto materií, tak to diskutují na půdě Sněmovny několik měsíců a velmi dobře vědí, co mají před sebou a o čem budou hlasovat. Takže není to tak, že by se v tom nikdo nevyznal a že by z toho vzešel nějaký paskvil, jak tady zaznělo. Já myslím, že není vůbec žádný problém hlasovat. A ti, kteří se tím zabývali, vědí, o čem to je. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru a potom pan premiér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP