Stenografický zápis 10. schůze, 17. června 2014


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec František Vácha
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Pavel Čihák


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Ladislav Okleštěk
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Petr Kudela
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004 /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch


30. Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Gabal
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP