Stenografický zápis 51. schůze, 8. února 2013


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno od 9.00 do 9.16 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím


92. Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 883/ - prvé čtení

Poslanec Jan Kubata
Poslanec Milan Urban


89. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ladislav Jirků
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát


129. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání bylo přerušeno v 11.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Chvojka


130. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - třetí čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jan Chvojka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Velebný


36. Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /sněmovní tisk 892/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Břetislav Petr


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 777/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor


42. Návrh poslance Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Babák
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Babák
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


43. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 833/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Skokan
Poslanec Roman Sklenák


44. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání skončilo ve 13.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP