Stenografický zápis 49. schůze, 4. prosince 2012Zahájení

(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec David Kádner
Poslanec Radek John
Poslanec František Dědič
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Otto Chaloupka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.52 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Boris Šťastný
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


130. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Romana Pekárka

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Bohuslav Sobotka


6. Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/3/ - vrácený Senátem

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Miroslav Jeník
Senátor Jan Žaloudík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka


80. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 776/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Šulc
Místopředseda PSP Jiří Oliva


9. Vládní návrh na vydání zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Weberová
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.27 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

Poslanec Václav Mencl


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Zbyněk Stanjura


14. Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová


15. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Babor
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP